سال ۱۳۹۵

ایران: اعدام جمعی ۱۱زندانی در دو روز در مشهد و رشت و خرم آباد

رژیم ضدبشری آخوندی در یك جنایت ضد بشری ۶زندانی را روز ۱۶ آبان 1395در زندان وکیل آباد مشهد به دار آویخت. علی مظفری رییس «دادگستری» استان خراسان رضوی در همان روز اعدام و کشتار و سرکوب را در راستای «ارتقاء امنیت اجتماعی» قلمداد و به شدت عمل بیشتر تهدید كرد و گفت: «با هرگونه بی نظمی، هنجارشکنی، سلب آسایش عمومی … قاطعانه برخورد خواهد کرد». (خبرگزاری حکومتی باشگاه خبرنگاران جوان ۱۶ آبان)

روز 15 آبان نیز ۳زندانی در زندان مرکزی رشت و ۲زندانی در زندان پارسیلون خرم آباد به دار آویخته شدند. پدر عارف علی نسب جوان ۲۷ساله ای که در زندان رشت اعدام شد، پیش از حلق آویز فرزندش، در نواری برای لغو اعدام وی، استمداد طلبیده بود. دوستان عارف در تیم ملوان رشت نیز بنر بزرگی تهیه کرده و خواستار لغو اعدام او شده بودند.

مقاومت ایران عموم مراجع و سازمانهای مدافع حقوق بشر را به اقدامی فوری برای مقابله با روند جنایتكارانه اعدامهای جمعی و خودسرانه در ایران فرامیخواند. پرونده نقض حقوق بشر در ایران باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع و معامله با این رژیم به لغو اعدام ها مشروط گردد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

17 آبان 1395(7 نوامبر 2016)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا