سال ۱۳۹۵

ایران: تظاهرات کارگران و معلمان معترض در تهران و کرمانشاه و كرمان

شعار تظاهرکنندگان: «خط فقر سه میلیون حقوق ما یک میلیون»

صبح روز یکشنبه ۱۴ آذر (۴ دسامبر) شهرهای تهران و کرمانشاه شاهد تظاهرات گسترده فرهنگیان بازنشسته و کارگران معترض و اقشار مختلف مردم بود.

در تهران، همزمان با سخنرانی آخوند روحانی بیش از دو هزار نفر از فرهنگیان بازنشسته، غارت شدگان مؤسسه حکومتی موسوم به ثامن الحجج و كارگران شیشه گاز در مقابل مجلس رژیم دست به تظاهرات زدند. آنها نسبت به سیاستهای چپاولگرانه کارگزاران رژیم و وضعیت بد معیشتی و پایین بودن حقوقشان اعتراض داشتند.فرهنگیان بازنشسته شعار می دادند: « خط فقر سه میلیون حقوق ما یک میلیون »، « معیشت منزلت حق مسلم ماست». آنها پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود:«معلم بیدار است از تبعیض بیزار است»، «درمان رایگان حق بازنشستگان»، «این زندگی حق بازنشسته فرهنگی نیست».

فرهنگیان بازنشسته کرمانشاه نیز همزمان با فرهنگیان تهران در مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی این شهر تجمع اعتراضی گسترده یی برگزار کردند. آن ها پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود:«فرهنگی بیدار است از تبعیض بیزار است».

در همین حال رانندگان و كارگران شرکت واحد اتوبوسرانی به دنبال فراخوان قبلی در مقابل پارك شهر تهران دست به اعتراض زدند. آنها نسبت به شرایط بد معیشتی و چپاول اندوخته ها و سرمایه هایشان كه شهرداری تهران به بهانه ساخت مسكن از آنها اخاذی كرده همچنین خصوصی سازی های بی رویه و غیر قانونی خطوط شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه … اعتراض داشتند.

نیروهای سرکوبگر در هراس ازگسترش این تظاهرات که هر لحظه بر شمار شركت كنندگان آن افزوده می شد، خیابان های بهشت و خیام و پایانه موسوم به فیاض بخش را بسته و با ضرب و شتم رانندگان قصد داشتند آنها را از سامانه بیرون کنند. نیروهای لباس شخصی با باتون به تظاهرکنندگان حمله كردند و شماری از آنها را مضروب و مجروح و دست کم ۳۰ تن از آنان راکه همگی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی بودند دستگیر کردند و به ارگان سركوب موسوم به «پلیس امنیت» در  میدان ارك منتقل کردند اما  در هراس از واكنشهای كارگران خشمگین مجبور به آزاد كردن بازداشت شدگان شدند. نام یکی از مزدورانی كه سركوب تظاهرات را فرماندهی  می كرد، پاسدار- سرهنگ جعفری نام دارد.

تظاهرکنندگان خواستار استعفای پاسدار قالیباف شهردار دزد و جنایتكار رژیم شدند. آنها همچنین شعار می دادند:«کارگران دردمند- در تب و تاب مسکن»، «تسهیلات مسکن را مدیر چپاول کرده»، «بی خانمانی از آن ماست- ملک میلیاردی از آن توست »، « خصوصی سازی شده- مرگ تدریجی ما»، « نیروی انتظامی خجالت خجالت».

كارگران محروم معدن مشونی در كرمان در نیز دراعتراض به پرداخت نشدن حقوق ناچیزشان كه مدتها است به عقب افتاده است. یك تجمع اعتراضی برپا كردند. كارگران با بستن مسیر درب ورودی مانع از ورود و خروج خودروها به داخل معدن شدند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

15آذر 1395 (5دسامبر2016)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا