سال ۱۳۹۵

فراخوان مریم رجوی به جامعه جهانی برای اقدام فوری به منظور متوقف كردن جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت توسط پاسداران و شبه نظامیان در حلب

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران با درود بر حلب پایدار و شعله ور، كشتار مردم بیگناه این شهر را یك جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت خواند. وی گفت: در حالیكه اعدامهای جمعی در حلب توسط پاسداران و شبه نظامیان مزدورشان در جریان است، بی عملی در مقابل بزرگترین جنایت ضد انسانی در قرن بیست و یكم به طور مطلق غیر قابل قبول و انزجار آور است. وی خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف این خونریزی بیرحمانه و جلوگیری از قتل عام و كشتارهای بیشتر شد.

خانم رجوی افزود: حلب سمبل جاودان ایستادگی و مقاومت است و الهام بخش همه مردم منطقه و آزادیخواهان برای رهایی از فاشیسم دینی حاكم بر ایران و مزدورانش می باشد. این رژیم منشأ بحران در منطقه و عامل كشتار در سوریه است و بیشترین نقش را در رشد و گسترش و استمرار داعش دارد. صلح و آرامش تنها با خلع ید كامل از این رژیم در منطقه امكانپذیر است.

در حالیکه مردم جهان از جنایت علیه بشریت در حلب منزجر و بهت زده هستند، نماینده خامنه ای در پیامی به قاسم سلیمانی سركرده نیروی تروریستی قدس جنایت هولناک در حلب را «پیروزی غرورآفرین» و «بی بدیل» در حلب و «بزرگترین عیدی» خواند و 27 آذر را روز «شكرگزاری» اعلام كرد. این یك سند انكارناپذیر در مسئولیت تمام عیار خامنه ای و سران این رژیم در جنایت علیه بشریت و ضرورت قرار گرفتن آنها در برابر عدالت است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

23آذر 1395 (13دسامبر2016)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا