سال ۱۳۹۵

مریم رجوی:‌ استمداد از عموم مردم ایران برای یاری رساندن به هموطنان بی پناه در سراسر کشور در فصل سرما

رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی پناه بردن مردم تهی‌دست و مبتلایان به‌اعتیاد به‌‌گورهایی در اطراف پایتخت به عنوان سرپناه را یك فاجعه ملی و كم سابقه در تاریخ ایران توصیف كرد كه عامل آن نظام ولایت فقیه و آخوندهای چپاولگر و جنایتكار حاكم بر کشور است. وی افزود برانگیختگی گستردة‌ اجتماعی نسبت به‌این خبر گویای شدت بیزاری مردم ایران از رژیمی است که هر ساعت ادامه حکومتش انبوهی از مردم را به‌خاک سیاه می‌نشاند و ایران را در تباهی و انحطاط فرو می‌برد.

خانم رجوی خاطرنشان کرد تراژدی گورخواب‌ها با همه ابعاد تأثرآورش، تنها یکی از مصیبتهای بیشماری است خامنه ای و روحانی و دیگر سردمداران رژیم و آقازاده های آنها به‌ملت ایران تحمیل كرده اند. همانهایی كه به طور مستقیم در چپاولهای چند میلیارد دلاری دست دارند و حقوقهای نجومی دریافت می كنند.

هیجده تا بیست میلیون نفر جمعیتی که در ۲۷۰۰ حلبی‌آباد و سکونت‌گاه‌ غیرمجاز به‌خصوص در اطراف‌ کلان‌شهرها به‌خاک سیاه نشانده‌ شده‌اند، رواج پدیده ننگین قاچاق زنان و دختران تیره بخت ایرانی به کشورهای دیگر، شمار فزایندة‌ مادرانی که آگهی فروش نوزاد خود را روی دیوار خیابانها نصب می‌کنند و بیش از ۳۰درصد از جمعیت کشور که به‌اعتراف مقام‌های رسمی در وضعیت گرسنگی به سر می‌برند، همه بیانگر زندگی درهم کوبیده شده ملت ایران توسط ولایت جرار فقیه است.

این خانه‌ خرابی‌ها همراه با اعدامهای‌ بی‌وقفه و دستگیری دو الی سه هزار نفر در هر روز همان امنیتی است که آخوندها ادعا می‌کنند با کشتار مردم سوریه و عراق و دیگر كشورهای منطقه برای ایران به ارمغان آورده‌اند.

خانم رجوی از عموم هموطنان و مردم خیر و نوع‌دوست به ویژه جوانان صمیمانه استمداد کرد که در این فصل سرما به‌یاری گرسنگان و بی‌پناهان بشتابند و رو در روی حاکمان سنگدل، نهضتی از همبستگی ملی و انسانی برای نجات این قربانیان نظام ولایت فقیه برپا کنند. این یاری و همدلی انسانی ریشه های عمیق در فرهنگ ایرانی و تعالیم اسلامی دارد كه آخوندهای جنایتكار بزرگترین دشمنان هر دو آن هستند.

خانم رجوی افزود، تا نظام ولایت فقیه كه سركوب، فساد و جنگ افروزی ذاتی آنست بر ایران حكومت می كند فقر و سیه روزی ادامه دارد و راه قطعی پایان دادن به این فجایع سرنگونی این رژیم و استقرار آزادی، دموكراسی و حاكمیت مردم است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت

10 دی 1395 (۳۰دسامبر۲۰۱۶)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا