سال ۱۳۹۵

فراخوان بین المللی مقاومت ایران برای آزادی احمد منتظری

وحشت خامنه ای از جنبش دادخواهی و خشم مردم از جنایتهای این رژیم به ویژه قتل عام ۶۷

مقاومت ایران دستگیری آقای احمد منتظری توسط فاشیسم دینی حاكم بر ایران را به شدت محكوم می كند و از عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر و آزادی بیان به ویژه كمیسر عالی و شورای حقوق بشر ملل متحد خواهان اقدام فوری برای آزادی او است.

قضاییه رژیم او را به خاطر انتشار نوار صوتی ملاقات پدرش با اعضای «کمیته مرگ» در قتل عام ۶۷ که گوشه یی از جنایت علیه بشریت توسط رژیم در حق مردم ایران را برملا کرد به تضعیف مبانی نظام و اهانت، افترا به خمینی و فرزندش و تطهیر و حمایت از مجاهدین و همنوایی با استکبار جهانی متهم و به شش سال حبس محکوم کرده است.

دستگیری احمد منتظری كه به دستور شخص خامنه ای صورت گرفته، نشانگر وحشت بیش از اندازه نظام ولایت فقیه از جنبش دادخواهی و از خشم و انزجار مردم ایران از جنایتهای این رژیم به ویژه قتل عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ است. این رسوایی و نفرت از این جنایت تا بدانجا بالا گرفته كه در ماههای اخیر شماری از وابستگان به رژیم نیز با افشای گوشه هایی از این قتل عام به صف معترضان به آن پیوسته اند.

بیشتر سران و مقامات كنونی رژیم آخوندی از جمله خامنه ای، سردمداران قوه قضاییه، آخوند ابراهیم رئیسی نایب رئیس خبرگان و تولیت آستان قدس رضوی، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری روحانی و… شخصا در این جنایت بزرگ دست داشته اند.

در شرایطی كه مردم ایران خامنه ای و نظام ولایت فقیه را مسئول تمامی فجایعی می دانند كه همه كشور و وجوه مختلف زندگی مردم را فرا گرفته، و در حالیكه نارضایتی و اعتراضات عمومی در مناطق مختلف بالا گرفته است، خامنه ای مذبوحانه تلاش می كند با انقباض هر چه بیشتر، اعدامهای جمعی، دستگیریهای گسترده و شدت بخشیدن به اختناق و سركوب، رژیم پوسیده اش را از سرنگونی محتوم نجات دهد.

مقاومت ایران عموم مردم به ویژه جوانان را به پیوستن به جنبش دادخواهی شهیدان قتل عام ۶۷ و اعتراض به اعدامهای جمعی و بازداشتهای خودسرانه فرا می خواند و از عموم طلبه های جوان و روحانیونی كه از نظام منحوس ولایت فقیه تبعیت نمی كنند، می خواهد به اعتراض علیه دستگیری احمد منتظری و به قتل عام 30 هزار زندانی سیاسی كه در تعارض شدید و آشكار با تعالیم اسلام است، قیام كنند.

 نوار صوتی منتشر شده مربوط به ملاقات ۲۸سال پیش آقای منتظری، جانشین وقت خمینی، با اعضای «كمیته مرگ» در تهران و اعتراض وی به این جنایت است. دژخیمانی كه مسئولیت اجرای حكم خمینی مبنی بر قتل عام زندانیان سیاسی را به عهده داشتند. در این ملاقات آخوند نیری قاضی شرع، مرتضی اشراقی دادستان تهران، آخوند ابراهیم رئیسی معاون دادستان و آخوند مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات حضور داشتند. جنایتهای افشا شده در این نوار در حالی که تنها سه هفته از شروع قتل عام گذشته بود نشانگر ابعاد تکاندهنده این نسل کشی شقاوت بار است که بزرگترین جنایت ضدبشری بعد از جنگ جهانی دوم به شمار می رود. کشتاری كه در هفته ها و ماههای بعد در تهران و سراسر كشور ادامه یافت.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۵اسفند ۱۳۹۵(۲۳فوریه ۲۰۱۷)

 

قسمتهایی از نوار افشا شده ملاقات آقای منتظری با اعضای «هیات مرگ» در قتل عام ۶۷

نوار صوتی افشا شده از ملاقات آقای حسین علی  منتظری جانشین وقت خمینی با اعضای «كمیته مرگ» در 28 سال پیش (24 مرداد 1367) ابعاد جدیدی از قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 را فاش می كند.

گوشه هایی از سخنان آقای منتظری، كه به خاطر همین اظهارات از سوی خمینی عزل شد، در زیر آمده است:

 

«بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می کند به دست شما انجام شده و [نام] شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می نویسند». او تصریح می كند: «اینکه ما بیاییم بدون اینکه فعالیت تازه یی [از جانب زندانیان] باشد اینها را اعدام بکنیم معنیش این است که… همه دستگاه قضایی مان غلط کرداست».

منتظری خطاب به سردژخیم مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات تصریح می كند كه از مدتها قبل برای این قتل عام برنامه ریزی شده بود و «اطلاعات رویش (قتل عام) نظر داشت و سرمایه گذاری كرد و شخص احمد آقا (پسر خمینی) هم از سه-چهار سال پیش می گفت كه مجاهدین از روزنامه خوان، مجله خوان، و اطلاعیه خوان، همه باید اعدام شوند». وی می افزاید: «مجاهدین اشخاص نیستند یك سنخ فكر و برداشت هستند یك منطق هستند و منطق غلط را باید با منطق صحیح جواب داد با كشتن حل نمی شود بلكه ترویج می شود». 

منتظری در یك نمونه تكاندهنده می گوید: «یك كسی زندان بود، آخرش گفتند كه خواهرش هم متهمه. رفتند خواهرش را آوردند، خودش رو اعدام كردند، خواهرش دو روز بود اصلا آمده بود. ۱۵سالش بود، به خواهرش گفتند خوب، چی می گی ؟ گفت خوب من به اینها علاقه داشتم، گفت چون برادرش اعدام شده این رو هم اعدام كنید و اعدامش كردند». در یك نمونه تكاندهنده دیگر می گوید: در «اصفهان یك زن آبستن هم توش (قتل عام شدگان) بوده، در اصفهان یك زن آبستن هم اعدام كردند». و می افزاید در فقه آخوندی زن حتی اگر محارب هم باشد نباید اعدام كرد، من این را به خمینی گفتم اما او می گوید باید اعدام كرد.

وی خطاب به كمیته مرگ می افزاید: «آخه ماه محرمه، ماه خدا و پیغمبره، حداقل از امام حسین شرم بكنید. ملاقات رو قطع كنیم و همینطور بیاییم قصابی كنیم! … هیچ جای دنیا همچین كاری هست؟ پنجاه سال دیگر برای آقا (خمینی) قضاوت نكنند، بگن آقا یك چهره خونریز، سفاك و فتاك بود… همیشه كه ما سر قدرت نیستیم».

 این ملاقات در روز دوم محرم 1409 قمری صورت گرفته است و در تمام طول ماه محرم این قتل عام جنایتكارانه ادامه داشته است.

منتظری در مورد نقش رئیس قضاییه وقت خمینی می گوید: «آقای موسوی اردبیلی كه من می دانم خودش از همه لیبرال تره تو نماز جمعه می گه همه اینها باید اعدام بشن بعد تو نماز جمعه میگن منافق زندانی اعدام باید بشه… وقتی هم می خواهد از امام سؤال كند به جای این كه بگویند آقا به این وسعت مصلحت نیست، ضرر دارد، سؤال می كند می گوید آیا در استانها اعدام كنیم یا در شهرستانها اعدام كنیم؟».

در نوار این دیدار هیأت مرگ اعتراف می كنند بسیاری از كسانی كه در صف اعدام قرار دارند اعضای دیگر خانواده شان اعدام شده اند و یا اینكه زمان دستگیری 15-16 ساله بوده اند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا