سال ۱۳۹۵

مقاومت ایران حضور نمایندگان رژیم آخوندی – پدرخوانده تروریسم – در مجلس آلمان را محكوم می كند

برلین –  بنا به گزارشات دریافتی یك هیأت پنج نفره از مجلس رژیم آخوندی برای انجام دیدارهایی در فاصله روزهای 6 تا 9 مارس در برلین به سر می برد.  دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان حضور این هیأت در مجلس فدرال آلمان را علیه منافع مردم ایران، علیه حقوق بشر و دموكراسی می داند و آن را قویا محكوم می كند.

آنچه در ایران به عنوان مجلس از آن نام برده می شود، مجمعی از افرادی است كه در سه دهه گذشته جزیی از حاكمیت بوده و وفاداری مطلق خود به دیكتاتوری دینی را در عمل و نظر به اثبات رسانده اند. هیچ مخالفی به این مجلس راه ندارد و این مجلس حق ورود به هیچ چیزی كه رهبر رژیم موافق نباشد، را ندارد.

هیأتی كه در آلمان به سر می برد رژیمی را نمایندگی می كند كه سازمان عفو بین الملل آن را در ردیف بزرگترین ناقضان حقوق بشر معرفی كرده است. در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی قریب 3000 نفر طبق آمار رسمی اعدام شده اند. از ابتدای سال 2017 تاكنون 150 نفر در ایران اعدام شده و یك زن و یك مرد به مجازات سنگسار محكوم شده اند. در روز ورود هیأت پارلمانی ایران به آلمان دو زندانی در شهرهای قزوین و شاهرود اعدام شده و یازده نفر دیگر برای اجرای مجازات اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شدند.

این شرم آور است كه یك دوجین از هیأتهای دولتهای فدرال و ایالتی همراه با نمایندگان مجلس كه طی 15 ماه گذشته برای بستن قراردادهای اقتصادی به طور مستمر به ایران مسافرت می كردند اعدامهای بی وقفه و جمعی در ایران را محكوم نكرده اند. این اپورتونیسم قویا ملایان خونریز را به ادامه جنایتهایشان علیه مردم ایران و همینطور صدور بنیادگرایی و تروریسم به كشورهای منطقه تشجیع كرده است.

نمایندگان مجلس و دولت آلمان باید هرگونه ارتقاء روابط با رژیم آخوندی را به توقف اعدامها مشروط كرده و در این راستا از پذیرش و گفتگو با نمایندگان این رژیم خودداری ورزند.

نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان

16 اسفند 1395 – 6 مارس 2017

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا