کمیسیون زنان

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت :فراخوان کمیسیون زنان شورا برای آزادی آتنا دائمی و گلرخ ایرایی

د‌ژخیمان ر‌ژیم ضدبشری آخوندی چهارشنبه۴ بهمن (۲۴ژانویه) خانمها آتنا دائمی و گلرخ ایرایی دو تن از زنان زندانی سیاسی را پس از ضرب و شتم وحشیانه به زندان قرچک ورامین منتقل کردند.

 این اقدام سرکوبگرانه به دنبال پرونده سازی جدید علیه این دو زندانی و احضار آنها به دایره اجرای احکام و پس از آن صورت گرفت که آنها را برای بازجویی به بند سپاه پاسداران موسوم به بند دو الف منتقل کردند. در مقابل اعتراض این دو زن زندانی که حاضر به بازجویی جداگانه نشدند و برای انتقال خود به زندان قرچک نیز خواستار برگه انتقال شدند  شکنجه گران آنها را به شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند . شب هنگام به دستور حاجی مرادی از جلادانی که نقش دادیار را در زندان اوین به عهده دارد این دو زندانی زن به زندان قرچک ورامین منتقل شدند.

 آتنا دائمی ۲۹ساله فعال حقوق بشر و حقوق کودکان توسط قضاییه رژیم به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و توهین به آخوند خامنه ای به هفت سال حبس و گلرخ ایرایی فعال حقوق بشر نیز به اتهام «توهین به مقدسات» و توهین به خامنه ای جنایتکار به شش سال حبس محکوم شده است.

زندان قرچک ورامین به خاطر شرایط وخامت بارش در بین مردم به کهریزک دوم معروف است، و رژیم آخوندی زندانیان سیاسی زن را با زیر پا گذاشتن اصل تفکیک جرائم به این محل منتقل می کند.

وحشیگریهای اعمال شده علیه آتنا دائمی و گلرخ ایرایی این دو زندانی جوان، واکنش کین توزانه رژیم آخوندی به حمایت آنان از قیام مردم ایران و برای زهر چشم گرفتن از زنان شجاع ایرانی به ویژه دختران دانش آموز و دانشجو است که نقش چشمگیری را در خیزش سراسری مردم ایران بر عهده داشتند.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ضمن ابراز انزجار از توحش رژیم آخوندی نسبت به زنان زندانی سیاسی عموم مراجع بین المللی به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر،گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، گروه کار دستگیریهای خودسرانه و گزارشگر شکنجه و عموم مدافعان حقوق زنان را به اقدامی عاجل برای رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی به ویژه این دو زن زندانی و آزادی بی قید و شرط آنها فرا می خواند.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت

۶بهمن ۱۳۹۶ (۲۶ژانویه ۲۰۱۸)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا