کمیسیون کار

کمیسیون کار: محکومیت حکم ضد انسانی حبس و شلاق 15 كارگر شركت هپكو اراك

قضاييه رژيم آخوندي در اراك، در يك حكم تعليقي 5 ساله براي زهر چشم گرفتن از كارگران معترض، پانزده تن از كارگران شركت هپكو را بخاطر تجمع اعتراضي آنها در خرداد گذشته به 74 ضربه شلاق و يك تا دو سال زندان محكوم كرد. اتهام كارگران هپكو كه به پرداخت نكردن حقوقشان معترض بودند اخلال در نظم عمومي و تبليغ عليه رژيم عنوان شده است.

كميسيون كار شوراي ملي مقاومت، اين احكام ضد انساني و مجازاتهاي ضد كارگري را قوياً محكوم كرد و خاطر نشان نمود : قضاييه آخوندها بدينوسيله ميخواهد به كارگراني كه گناهي جز درخواست پرداخت دستمزد و دسترنج خود را ندارند بگويد، اگر در 5 سال آينده دست از پا خطا كنند، مشمول چنين مجازاتهايي خواهند شد و بايستي به تسليم و كار بدون مزد و حقوق، تن بدهند.

كميسيون كار شوراي ملي مقاومت، كارگران را به قيام و اعتراضات هر چه بيشتر در برابر ستم آخوندي فراخواند و خواهان حمايت سازمان بين المللي كار،  اتحاديه هاي كارگري بين المللي و سازمانهاي بين المللي طرفدار حقوق بشر از حقوق كارگران ستمزده ايران و اقدام عاجل براي ممانعت از جنايتهاي روزافزون رژيم آخوندي در حق كارگران ايران و لغو مجازاتهاي دوران برده داري گرديد.

6 آبان97

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا