سال ۱۳۹۸

سعادت الله (غريب) موسوي بدست نيروهاي سركوبگر در لردگان به شهادت رسيد

در تهاجم جنايتكارانه نيروهاي سركوبگر رژيم آخوندي به تظاهرات مردم لردگان در روز شنبه 13 مهرماه، سعادت الله (غريب) موسوي به شهادت رسيد. سعادت الله موسوي از جوانان شهرك بيدله از توابع لردگان است. پيكر وي قرار است امروز بعد از ظهر (15 مهر ماه) به خاك سپرده شود.

اعتراضات مردم روستاي چنارمحمودي لردگان از  روز چهارشنبه ۱۰مهر ماه شروع شد. روز شنبه هزاران تن از مردم لردگان دست به تظاهرات زدند. جوانان خشمگین فرمانداری لردگان و دفتر امام جمعه و نماینده خامنه‌ای و شماري ديگر از مراكز حكومتي را به آتش کشیدند. .ماموران سركوبگر با شليك گاز اشك‌آور و با تيراندازي به تظاهر كنندگان حمله‌ور شدند. سعادت الله موسوي به شهادت رسيد وشماري از مردم مجروح و مصدوم شدند.

مقاومت ايران با گرمترين درودها و تسليتها به مردم بپاخاسته لردگان، دبيركل، شوراي امنيت، شوراي حقوق بشر و ديگر ارگانهاي ذيربط ملل متحد را به محكوم كردن قاطع فاشيسم ديني حاكم بر ايران بخاطر سركوب وحشيانه اعتراضات مردمي بويژه در لردگان فراميخواند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

15مهر1398(7اكتبر2019)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا