سال ۱۳۹۸

كسادي نمايش انتخابات مجلس و تلاش روحاني براي جمع كردن راي و پاسخ شوراي نگهبان

بهترين مجلس، مجلس اول بود كه مجاهدين هم ثبت نام كردند

با نزديك شدن موعد نمايش انتخابات مجلس فاشيسم ديني حاكم بر ايران، روحاني كه از كسادي اين نمايش و بايكوت عمومي بخوبي آگاه است، براي راي جمع كردن به تكاپو افتاده است. روحاني كه خود از بالاترين مسئولان اعمال اختناق و ديكتاتوري در 40 سال گذشته بوده روز 9 اكتبر گفت مجلسي بهتر از مجلس اول پيدا نميكنيد چرا كه حتي مجاهدين آمدند و ثبت نام كردند. او اين را لازمه نشاط سياسي مردم توصيف كرد. ساعتي بعد سخنگوي شوراي نگهبان تحت سلطه كامل خامنه اي اظهارات روحاني را عليه قانون اساسي توصيف كرد.

روحاني كه در هيات دولت صحبت ميكرد گفت كساني كه درانتخابات «مسئول اجرا هستند مسئول نظارت هستند کاري کنند نشاط سياسي مردم اضافه بشود … بهترين مجلس شوراي اسلامي، مجلس اول بود …. مجلسي بهتر از مجلس اول پيدا نمي‌کنيد که نظارت اينجوري نبود، شوراي نگهباني نبود تا اينجوري نظارت کند دفاتر نظارتي نبود همه آمدند ثبت نام کردند… حتي مجاهدين ثبت نام کردند مجاهدين حق ثبت نام داشتند … اين‌قدر سختگيري نکنيم فشار نياوريم فکر نکنيم که ما اين فيلتر را هر چه تنگ‌تر بکنيم اين قيف را هر چه رويش فشار بياوريم نتيجه‌اش نتيجه مثبت است. مردم را آزاد بگذاريم»!

عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در توئيتي اظهارات روحاني را «که خود سوگند ياد کرده پاسدار قانون اساسي باشد، ناديده انگاشتن قانون اساسي و قوانين انتخابات» توصيف كرد و گفت رئيس جمهور بايد «همگان را به اجراي مُرّ قانون دعوت کند، نه با هيجان سياسي نهادهاي مسئول را به عدم رعايت قانون فرا خواند».

اظهارات روحاني در حاليست كه نظريه پردازان باند موسوم به اصلاح طلب از انزجار عموم مردم از اين باند و نتايج انتخابات مجلس ابراز نا اميدي ميكنند. سعيد حجاريان نظريه پرداز باند خاتمي اخيرا نوشت: «طیف میانه … تضعیف شده و به صورت افراط و تفریط رشد کرده است. … افراطی‌ها مصرانه می‌گویند موجودیتی به نام جمهوری اسلامی نباشد و تفریطی‌ها بر حفظ وضع موجود با تمام نواقصش اصرار می‌ورزند…. افراطی‌ها اساساً رأی نمی‌دهند، میانه هم به‌شدت ضعیف است، پس نتیجتاً رقابت بین حافظان وضع موجود و باندهای تفریطی خواهد بود»( روزنامه حكومتي صبح نو 9 اكتبر).

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

19 مهر 1398(11 اكتبر2019)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا