سال ۱۳۹۹

خانم مریم رجوی: محکومیت فعالان سیاسی به زندانهای طولانی نمونه بارز قساوت رژیم آخوندی است

فراخوان به کمیسر عالی حقوق‌بشر و گزارشگر ویژه به اقدام فوری برای آزادی این زندانیان

دژخیمان قضاییه آخوندی در مشهد، معلم آزاده، هاشم خواستار را در یک حکم قطعی و جنایتکارانه به ۱۶سال زندان و دو سال تبعید محکوم کردند. آقایان محمد حسین سپهری، محمد نوریزاد و خانم فاطمه سپهری به زندانهای ظالمانه و سنگین و تبعید محکوم نمود. آنها خواستار استعفای خامنه‌ای شده بودند.

 خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت، بار دیگر صدور این احکام جنایتکارانه را آن هم در شرایطی که همه زندانیان باید به‌خاطر کرونا فوراً آزاد شوند، نمونه بارز قساوت ولی‌فقیه و سردژخیم قضاییه فاشیسم دینی دانست و از کمیسر عالی حقوق‌بشر ملل ‌متحد و گزارشگر ویژه حقوق‌بشر درباره ایران خواست برای آزادی این زندانیان که در خطر جان باختن هستند، مداخله کنند. خانم رجوی افزود این زندانیان گناهی جز ابراز نظر سیاسی ندارند. هاشم خواستار معلمی است که بهای زبان و قلم خود را می‌پردازد.

 خانم رجوی در ۱۵بهمن گذشته نیز صدور احکام اولیه علیه این زندانیان سیاسی را قویاً محکوم نمود و زندانهای طولانی‌مدت را نمونه دیگری از رویکردهای سرکوبگرانه و ضدانسانی استبداد دینی توصیف کرد که باید در تمامیت خود سرنگون شود.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۳فروردین ۱۳۹۹(۱آوریل ۲۰۲۰)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا