کمیسیون زنان

کمیسیون زنان: زنان سرپرست خانوار قربانیان بزرگ ستم و تبعیض آخوندی به ویژه در دوران کرونا

یکی از اقشاری که در نتیجه شیوع ویروس کرونا تحت فشار مضاعف اقتصادی قرار گرفته، حدود ۴میلیون زنان سرپرست خانوار هستند که اکثریت قریب به اتفاق آنها در فقر مطلق به سر می برند. شرایط آنان بحدی وخیم شده که سر از رسانه‌های حکومتی هم در آورده است.

روزنامه حکومتی جوان ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ نوشت، «یکی از مهم‌ترین اقشاری که از کرونا ضربه اقتصادی دیده‌اند زنان سرپرست خانوار هستند… واقعیت جامعه زنان را شاید بتوانیم در واگن‌های مترو و دستفروشانی ببینیم که هر روز بار‌های سنگینی را با خود حمل و در کوپه‌های مترو اجناسشان را برای خانم‌های مسافر تبلیغ می‌کنند. … زنان سرپرست خانوار که در کارگاه‌های زیرزمینی مشغول به کارند چه زنانی که شوهرشان را از دست داده‌اند چه زنانی که بدسرپرست هستند و دختران خودسرپرست که به تنهایی باید از عهده زندگی‌شان بر آیند در این شرایط بسیار آسیب‌پذیرند».

خبرگزاری رسمی ایرنا، ۵ فروردین ۱۳۹۹، در گزارشی درباره ۳۳هزار زن سرپرست خانوار در خوزستان نوشت:‌ «گزارشی که از حدود ۱۴۰نفر از زنانی تهیه شده که به مشاغل خانگی اشتغال دارند، دستفروشی کرده و یا صنایع دستی تولید می‌کنند، نشان می دهد فشار مالی به این افراد بسیار شدید بوده و برخی را به مرحله‌ای از یأس و فشارهای روحی رسانده که صحبت از خودکشی می‌کنند. … زنان سرپرست خانوار معمولاً تغذیه نامناسب و ایمنی بدنی پایین دارند.»

شمار زنان سرپرست خانوار در ایران روند تصاعدی دارد. طبق آمار بهزیستی رژیم طی ١٠‌سال گذشته هر ساله ٦٠٣٠٠ نفر به جمعیت زنان سرپرست خانوار اضافه شده است. (روزنامه حکومتی شهروند – ۱۹ تیر ۱۳۹۷)

معصومه آقاپور علیشاهی، عضو مجلس ارتجاع، گفت، «این آمار نسبت به ۱۰ سال گذشته ۵۸ درصد افزایش داشته است». (عصر ایران ۵ اسفند ۱۳۹۸)

به گفته معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده روحانی اسامی ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار زن سرپرست خانوار در بانک اطلاعات ثبت شده است. (ایرنا – ۵ مهر ۱۳۹۷) طبعاً این آمار همه زنان سرپرست خانوار را در برنمیگیرد.

خبرگزاری حکومتی ایلنا، در ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ نوشت «۸۲ درصد زنان سرپرست خانوار بیکار هستند و منبع درآمد ثابتی ندارند…. آنها برای در امان ماندن از آسیب های اجتماعی ناگزیرند به مشاغل غیررسمی و پرخطر مثل دستفروشی در راهروهای نمور مترو پناه ببرند».

 ایرنا، در ۱۲ آذر ۱۳۹۸ نوشت «زن بودن سرپرست خانوار احتمال قرارگرفتن در دایره فقر مطلق را نسبت به مردان سرپرست خانوار افزایش می‌دهد و خود فقر چرخه آسیب‌ها و مشکلات را بازتولید می‌کند». در ۳۱ مه ۲۰۱۸، علی ربیعی، وزیر کار وقت روحانی، گفت بیش از ۳ میلیون زن سرپرست خانوار در ایران در فقر مطلق به سر می برند. اما رژیم فاسد، چپاولگر و زن ستیز آخوندی که بخش اعظم ثروتهای مردم ایران را غصب کرده است، حتی در بحبوحه بحران کرونا، هیچ اقدامی برای کاهش فشار کمرشکن بر روی این زنان ننموده است.

در دیکتاتوری سیاه آخوندها، زنان از ستم مضاعف رنج می برند و لبه تیز سرکوب و محرومیت های اجتماعی و سیاسی همواره آنان هستند. تنها راه حل فاجعه ای که امروز گریبانگیر عموم مردم، بویژه زنان شده است، سرنگونی استبداد مذهبی است که زنان شورشی و آزادیخواه ایران پیشتاز و در صف مقدم آن قرار دارند.

شورای ملی مقاومت ایران- کمیسیون زنان

۲۶ فروردین ۱۳۹۹ (۱۳ آوریل ۲۰۲۰)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا