سال ۱۳۹۹

۱۱اعدام جنايتكارانه در زندانهاي گوهردشت، كرمانشاه، سنندج و دستگرد توسط فاشيسم ديني

خانم مريم رجوي: آخوندها براي ايجاد وحشت و مهار اوضاع، در بحبوحه كرونا به اعدام روي آوردند

فراخوان بين المللي براي توقف اعدامها و آزادي زندانيان و ممانعت از فاجعه بزرگ انساني

فاشيسم ديني حاكم بر ايران در آستانه ماه رمضان و در حاليكه فاجعه كرونا زندانها را فراگرفته است، موج جديدي از اعدامها را در سراسر كشور درشهرهاي مختلف به راه انداخته است. تنها در روز چهارشنبه دست كم ۱۱ زنداني در زندانهاي گوهردشت، كرمانشاه، سنندج و دستگرد اصفهان توسط دژخيمان اعدام شدند.

در سنندج لقمان احمدپور، ۳۰ ساله، از اهالي بانهحلق آويز شد. روز قبل نيز زنداني شورشي شایان سعیدپور که بهنگام دستگیری ۱۷ سال داشت، از زندان سنندج به سقز منتقل و در زندان اين شهر اعدام شد. ۵ زنداني ديگر در سنندج در انتظار اعدام بسر مي برند.

صبح امروز همچنين ۷ زنداني بطور دستجمعي در زندان گوهر دشت اعدام شدند. يكي از اعدام شدگان از اوايل دهه ۷۰ در زندان بسر مي برد. همزمان دو جوان در زندان دستگرد اصفهان و يك زنداني در كرمانشاه حلق آويز شدند.

خانم مريم رجوي با تاكيد بر اينكه رژيم آخوندها ارمغاني جز سركوب و اعدام و فقر و فساد ندارد، گفت اين رژيم براي زهر چشم گرفتن و ايجاد رعب و وحشت و مهار وضعيت، در بحبوحه كرونا بجاي آزاد كردن زندانيان به اعدام آنها روي آورده است. وي بار ديگر جامعه بين المللي بويژه دبيركل ملل متحد، كميسر عالي و شوراي حقوق بشر و گزارشگران ذيربط ملل متحد و ديگر ارگانهاي مدافع حقوق بشر را به مداخله فوري براي توقف اعدامها و آزادي زندانيان و ممانعت از فاجعه بزرگ انساني در زندانهاي رژيم فراخواند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۳ اردیبهشت ۱۳۹۹(۲۲ آوريل ۲۰۲۰)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا