کمیسیون زنان

کمیسیون زنان: مسئول قتل دلخراش رومینای ۱۴ ساله، رژیم آخوندها با عملکردها و قوانین قرون‌وسطایی و زن‌ستیزانه است

قتل فجیع و دلخراش رومینا اشرفی، دختر ۱۴ ساله‌ در تالش بدست پدرش، نتیجه سیاستها و قوانین ظالمانه و قرون وسطایی رژیم زن ستیز آخوندی است که در قانون و در عمل وحشیگری و ظلم و ستم علیه دختران و زنان را تشویق و ترویج میکند. مسئول قتل رومینا اشرفی، فاشیسم دینی حاکم بر ایران است.

رسانه های رژیم آخوندی نوشتند که درخلال بیدادگاهی که رومینا را مجبور کرد به خانه پدرش برگردد، او بارها با گریه و اصرار گفته بود، اگر به خانه بازگردانده شود پدرش او را خواهد کشت، اما جنایتکار بیرحمی که نام قاضی بر او گذاشته اند، براساس قوانین ضد اسلامی و ضدبشری رژیم آخوندی رومینا را به پدرش سپرد و روانه قتلگاه کرد.

رژیم ضد بشری آخوندی با مباح کردن عملی ”قتلهای ناموسی” و مطابق با ماده ۲۲۰ ”قانون مجازات اسلامی” که پدر در جایگاه، ولی دم در قتل فرزند قصاص نمی‌شود بلکه قصاص تبدیل به دیه و تعزیر‌ می‌شود، عملا مشوق چنین جنایات فجیعی است.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت قتل یک دختر بیگناه ۱۴ ساله را قویا محکوم نموده و فاشیسم دینی حاکم بر ایران را مسئول اصلی قتل او میداند و از خانم میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر، شورای حقوق بشر، مجامع بین المللی و گزارشگران و مدافعان حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق کودکان میخواهد رژیم ایران را بخاطر قوانین و عملکردهای زن ستیزانه و فراهم کردن زمینه چنین قتلهایی محکوم کنند.

شورای ملی مقاومت ایران- کمیسیون زنان

۸ خرداد ۱۳۹۹ (۲۸ می ۲۰۲۰)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا