سال ۱۳۹۹

شديدترين اعتراض به دولت سويس بخاطر بستن پرونده قاتلان دكتر كاظم رجوي

پرونده تروريسم و جنايت عليه بشريت كه از سوي حاكمان ايران بي‌دريغ ادامه دارد بايد باز بماند و عدالت به اجرا در بيايد و حكم جلب بين‌المللي قاتلان و آمران و عاملان شامل علي خامنه اي ، علي اكبر ولايتي ، حسن روحاني

در روز دوشنبه 8 ژوئن 2020 دبيرخانه شورا نسخه اي از نامه دادستان استان وو VAUD در سويس مبني بر «اختتام آتي» پرونده ترور دكتر كاظم رجوي به خاطر مرور زمان 30 ساله دريافت كرده است. طبق اين نامه پرونده 14 تن از قاتلان به اسامي زير به زودي از روز 17 ژوئن مختومه مي‌شود :

«صمدی یدالله، متولد ۱۹۵۷ د رتهران، اصلیت ایرانی، فرزند اسدالله،

سجادیان محمود، متولد ۱۹۵۸ در تهران، اصلیت ایرانی، فرزند هارون،

رضوانی محمدسعید، متولد ۱۹۶۶ یا ۱۹۵۶ درتهران، اصلیت ایرانی، فرزند تقی،

پورشفیعی محسن، متولد ۱۹۵۸ در خوانسار ایران، اصلیت ایرانی، فرزند عباس،

پورمیرزایی ناصر، متولد۱۹۵۶ در تهران، اصلیت ایرانی، فرزند نورالله،

مصلحی عراقی علی، متولد ۱۹۴۷، اصلیت ایرانی،

کمالی علی، متولد ۱۹۵۶، دراصفهان ایران، اصلیت ایرانی، فرزند بهمن،

جزایری محمد رضا، متولد ۱۹۵۸، در قم ایران، اصلیت ایرانی، فرزند محمد کاظم

همتی سعید، متولد ۱۹۴۸ د رتهران، اصلیت ایرانی، فرزند محمد،

هادوی علی، متولد ۱۹۵۷ در گرگان ایران، اصلیت ایرانی، فرزند میرزا،

فلاحیان علی، متولد ۱۹۴۹ در نجف آباد ایران، اصلیت ایرانی،

دانش سعید، متولد ۱۹۵۶ د رتهران، اصلیت ایرانی، فرزند محمد رضا،

بیانی همدانی علیرضا، متولد ۱۹۵۹ درتهران، اصلیت ایرانی، فرزند ابراهیم،

بابایی صادق، متولد ۱۹۵۸ در تهران، اصلیت ایرانی، فرزند سعدالهی»

دادستان اعلام كرده است. طبق قانون سويس اين تصميم « نمی تواند موضوع یک فرجام خواهی قرار گیرد (ماده ۳۱۸ از بند 3CPP )».البته دادستان از آوردن نامهاي علي خامنه اي سردمدار اين رژيم، علي اكبر ولايتي وزير خارجه وقت و حسن روحاني دبير وقت شوراي عالي امنيت رژيم كه آمران اين جنايت بودند پرهيز كرده است.

مقاومت ايران قوي‌ترين اعتراض و محكوميت در باره بستن پرونده ترور دكتر كاظم رجوي را اعلام مي‌كند و آن را مانند فراري دادن دو تن از قاتلان دستگير شده در فرانسه در روز 31 دسامبر 1993 به وضوح يك معامله و زد و بند سياسي ميداند. تروريسم و جنايت عليه بشريت كه بي‌دريغ از جانب فاشيسم ديني حاكم بر ايران ادامه دارد مشمول مرور زمان نمي‌شود . 7 حمام خون و قتل عام عليه مجاهدين در اشرف و ليبرتي، دستگيري ديپلمات تروريست بمب‌گذار اسدالله اسدي در گردهمايي بزرگ ايران در 30 ژوئن 2018 و همچنين اخراج سفير و ديپلمات‌تروريستهاي رژيم ملايان از آلباني گواه همين حقيقت است.

مرور زمان 30 ساله در پرونده دكتر كاظم رجوي كه با تعويق و تأخيرهاي بسيار همراه بوده است چيزي جز ممانعت از اجراي عدالت و مماشات با رژيم ملايان و تروريسم افسارگسيخته آن نبوده و نيست. اما مردم ايران نه مي‌بخشند و نه فراموش مي‌كنند.

مقاومت ايران قوياً از دولت و دادگستري سويس مي‌خواهد: پرونده باز بماند. حكم جلب بين‌المللي آمران و عاملان صادر شود و عدالت به اجرا در بيايد.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

19 خرداد 1399  (8 ژوئن 2020 )

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا