سال ۱۳۹۹

مریم رجوی: فریاد دادخواهی نوید افکاری، فریاد هزاران زندانی سیاسی شکنجه شده

فراخوان به محكوميت شكنجه و جنايت عليه بشريت و اقدام فوري براي آزادی برادران افکاری و همه زندانیان قيام

خانم مريم رجوي،‌ رئیس جمهور برگزیده مقاومت ايران در ارتباط با شكنجه هاي بيرحمانه اي كه دژخيمان رژيم آخوندي عليه نويد افكاري و برادرانش براي گرفتن اعترافات اجباري اعمال کرده‌اند، گفت: اين همه سبعيت و شقاوت خون هر انسان شرافتنمندي را به جوش مي آورد. بايد به حمايت از برادران افكاري بپاخاست و فرياد آنها و قيام مردم ايران براي آزادي را طنين افكن كرد.

وي افزود فرياد برادران افكاري، فرياد هزاران هزار زنداني سياسي است كه يا زير شكنجه به شهادت رسيدند يا با تني مجروح اعدام شدند. جنايت عليه بشريت در ايران که با اعدام دستجمعي زندانيان سياسي در سال ۱۳۶۰ شروع شد، در قتل عام ۱۳۶۷ به اوج رسيد، با ۷ قتل عام عليه اعضاي بي سلاح و بي دفاع مجاهدين در كمپهاي اشرف و ليبرتي، وكشتار بيش از ۱۵۰۰ تن در قيام آبان ۹۸ و اکنون با احكام اعدام عليه زندانيان قيام و شكنجه هاي وحشيانه همچنان در ايران ادامه دارد.

خانم رجوي باردیگر از شوراي امنيت، دبيركل، كميسر عالي و شوراي حقوق بشر ملل متحد و اتحاديه اروپا خواهان اقدام فوري براي آزاد كردن برادران افكاري و همه زندانيان قيام در ايران آخوندي گرديد. سكوت و بي عملي در برابر شكنجه و جنايت عليه بشريت پايمال كردن ارزشهايي است كه جامعه بشري با دهها ميليون قرباني به آنها دست يافته است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۲ شهریور ۱۳۹۹ (۲ سپتامبر ۲۰۲۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا