سال ۱۳۹۹

شرایط وخیم و غیر انسانی زندانیان سیاسی در زندان شیبان اهواز

گرسنگی دادن به زندانیان در زندان تهران بزرگ

فراخوان برای نجات جان زندانیان و تشکیل هیات تحقیق بین‌المللی و بازدید زندانهای ایران

زندان شیبان اهواز، وضعیت سلامتی شماری از زندانیان سیاسی در این زندان بسیار نگران کننده است. دسترسی زندانیان به مواد غذایی بسیار سخت است و فروشگاه زندان را که تنها امکان تهیه مواد غذایی برای زندانیان است، تعطیل کرده‌اند.

مدت زیادی است که هر دو گوش زندانی سیاسی غلامحسین کلبی عفونت کرده و شنوایی یکی از گوشهایش را از دست داده است. این زندانی هم اینک در بند ۷ این زندان که بند سارقان سابقه دار و متادونی ها است نگهداری می‌شود و از حداقلهای رسیدگی پزشکی محروم است.

زندانی سیاسی دیگر، مسعود مسعودی که در درگیریهای فروردین ماه ۹۹ در جریان شورش زندانیان با شلیک گلوله های ساچمه‌ای دچار آسیب شده، دچار عفونت شده و شرایط وخیمی دارد.

زندانی سیاسی، ایوب پرکار که سکته کرده، وضعیت نگران کننده ای دارد و از رسیدگیهای اولیه محروم است. غذای زندان برای او قابل استفاده نیست و بدلیل بسته بودن فروشگاه زندان، امکانی برای خرید مواد غذایی ضروری وجود ندارد.

از سوی دیگر ۴ زندانی سیاسی محکوم به اعدام از جمله علی خسرجی و حسین سیلاوی، سه هفته است که به انفرادی منتقل شده و زیر شکنجه و فشار قرار دارند. از وضعیت این زندانیان که ممنوع الملاقات هستند، اطلاعی در دست نیست و خانواده های آنها در اضطراب و نگرانی بسر می برند.

بر اساس گزارشات دریافتی، زندانیان در تیپهای زندان تهران بزرگ با کمبود شدید مواد غذایی مواجهند و از کم غذایی و گرسنگی رنج می برند. در بهترین حالت سهم زندانی برای ناهار ۱۰ تا ۱۲ قاشق برنج میشود. زندانیان باید کمبود مواد غذایی را با هزینه خودشان تأمین کنند.

از آنجایی که آب زندان غیر قابل شرب است، زندانیان هر بطری آب را باید به قیمت ۳ هزار تومان خریداری کنند. این در شرایطی است که اکثر زندانیان سرپرست خانوار هستند و حالا علاوه براینکه خانواده هایشان بدون سرپرست باقی مانده اند، خودشان نیز برای تامین آب و غذای خود پولی ندارند.

مقاومت ایران، خواستار اقدام فوری دبیرکل، کمیسر عالی حقوق بشر، شورای حقوق‌بشر ملل متحد و گزارشگران ذیربط و عموم مراجع مدافع حقوق‌بشر برای نجات جان زندانیان و توقف شکنجه و اذیت و آزار مستمر آنان است و بار دیگر بر فراخوان خانم مریم رجوی به تشکیل یک هیات تحقیق بین‌المللی و بازدید از زندانهای ایران و دیدار با زندانیان، بویژه زندانیان سیاسی تاکید می‌کند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 

۲۵ مهر ۱۳۹۹ (۱۶ اکتبر ۲۰۲۰)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا