سال ۱۳۹۹

خانم مريم رجوي اعدام جنايتكارانة روح الله زم را محكوم كرد

مقاومت ايران خواهان محكوميت رژيم  از سوي ملل متحد، اتحاديه اروپا به ويژه فرانسه است

فراخوان به تحريم و مجازات رژيم بخاطرنقض حقوق بشر و اعدامهاي فراقضايي

خانم مريم رجوي اعدام جنايتكارانة روح الله زم را محكوم كرد. مقاومت ايران خواهان محكوميت قاطع اين جنايت توسط ملل متحد، اتحاديه اروپا به ويژه فرانسه مي‌باشد. اعدام‌هاي خودسرانة فراقضايي و نقض سيستماتيك حقوق بشر، تحريم و مجازات بين‌المللي رژيم آخوندها را مي‌طلبد. نجات زندانيان محكوم به اعدام بويژه زندانيان سياسي يك ضرورت مبرم است.

رژيم در محاصره بحرانهاي لاعلاج داخلي و بين المللي، در صدد است با اين اعدامهاي جنايتكارانه  از مهره ها و باندهاي دروني خودش مخصوصاً پس از ماجراي فخريزاده زهر چشم بگيرد و با ايجاد جو رعب و وحشت از قيام مردم ممانعت كند.كابوسي كه پس از قيام آبان ماه ۹۸ فاشيسم ديني حاكم برايران را رها نمي كند. اما سركوب و شكنجه و اعدام نمي تواند اين رژيم پوسيده را ازسقوط محتوم نجات دهد. خامنه اي و روحاني و رييسي و ديگر سردمداران رژيم بايد پاسخگوي يكايك قتل‌ها و جنايت‌هايشان باشند.

شايان يادآوري است همچنانكه در بيانيه سالانة شوراي ملي مقاومت در مرداد ۱۳۹۸ آمده است، رژيم در اسفند ۹۷ براي قدرتنمايي، ارتباطات اطلاعات آخوندي با «شبكه آمدنيوز» را در تلويزيون خود به نمايش گذاشت. اما اكنون فرصت را براي اعدام زم مغتنم شمرده كه يك بازي ننگين و نياز مفرط به زهر چشم گرفتن و حاكي از جنايت مضاعف است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۲۲ آذر ۱۳۹۹ (۱۲ دسامبر ۲۰۲۰)

‍  

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا