سال ۱۳۹۹

اعدام سه زندانی اهل سنت در زندان مشهد

خانم مريم رجوي استمرار اعدامها بويژه هموطنان اهل سنت و كساني كه زمان دستگيري كمتر از ۱۸ سال داشته اند را قويا محكوم و خواستار اقدام فوري ملل متحد و اتحاديه اروپا براي نجات زندانيان زير اعدام شد

دژخيمان رژيم ضد بشري آخوندي روز پنجشنبه ۱۱ دیماه ۹۹، در يك اقدام جناتيكارانه سه زندانی اهل سنت به نام های حمید راست بالا، کبیر سعادت جهانی و محمدعلی آرایش را پس از تحمل پنج سال و نيم حبس، به اتهام آخوند ساخته «بغی» در زندان وکیل آباد مشهد حلق آويز كردند.

اين سه هموطن اهل سنت چهارشنبه شب ۱۰ دی ماه بطور ناگهاني به سلول انفرادی منتقل شده و صبح روز بعد بدون اطلاع به خانواده یا وکیل اعدام شدند. اين سه زنداني در سال ۹۴ توسط اداره اطلاعات مشهد بازداشت و بعد از ماهها شكنجه و اذيت و آزار به زندان وکیل آباد اين شهر منتقل شدند.

در همين روز محمد حسن رضایی نيز كه به هنگام دستگيري ۱۶ سال داشت، پس از تحمل ۱۳ سال زندان، در نقض اشكار میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک و علیرغم اعتراض سازمانها و ارگانهای حقوق بشری در رشت به دار آویخته شد.

فاشيسم ديني حاكم بر ايران غرقه در بحرانهاي داخلي و خارجي و در وحشت از اوجگیری اعتراضات، بيش از هر زمان ديگر خود را نیازمند تشدید خفقان و ایجاد فضای رعب در میان مردم يافته است.

خانم مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران، استمرار اعدامهاي جنايتكارانه بويژه اعدام هموطنان اهل سنت و كساني كه در كودكي دستگير شده اند را قويا محكوم كرد و خواستار اقدام فوري ملل متحد و مراجع بين المللي مدافع حقوق بشر و همچنين اتحاديه اروپا براي نجات جان زندانيان زير اعدام شد. وي بار ديگر بر ضرورت بازديد يك هيات بين المللي از زندانهاي ايران و ديدار با زندانيان و ارجاع پرونده نقض سيستماتيك حقوق بشر توسط رژيم آخوندي به شوراي امنيت ملل متحد و قرار گرفتن سردمداران اين رژيم دربرابر عدالت به خاطر چهار دهه جنايت عليه بشريت تاكيد نمود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۳ دی ۱۳۹۹ (۲ ژانویه ۲۰۲۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا