سال ۱۳۹۹

۳۳ اعدام در ایران تنها در دی‌ماه ۱۳۹۹ و لزوم ارجاع پرونده جنايات رژيم به شورای امنیت

با اعدام جنايتكارانه دو زنداني در روزهاي دوشنبه و سه شنبه ۲۹ و ۳۰ دي در سنندج و زاهدان، دست كم ۳۳ زنداني در دي ماه ۱۳۹۹ توسط فاشيسم ديني حاكم بر ايران اعدام شده اند.

اين رقم، زندانياني را كه مخفيانه اعدام ميشوند و امكان ثبت مشخصات آنها وجود ندارد، در بر نميگيرد. اين اعدامها در زندانهاي اهواز، قم، زاهدان، اردبيل، سنندج، كرج، رشت، مشهد، مشكين شهر، زابل، تبريز، يزد و قزوين صورت گرفته است.
در ميان اعدام شدگان سه زندانی سیاسی بلوچ روز ۱۴ دیماه در زاهدان و سه زندانی اهل سنت به اتهام آخوند ساخته «بغی» در ۶ دي در زندان وکیل آباد مشهد حلق آويز شدند. در همين ماه يك زنداني زن در سنندج و محمدحسن رضایی كه در زمان دستگيري ۱۶ سال داشت بعد از ۱۳ سال زندان در رشت اعدام شدند.
فاشيسم ديني حاكم بر ايران با افزايش اعدامهاي جنايتكارانه و خودسرانه و دستگیریهای گسترده و ديگر اقدامات سركوبگرانه مذبوحانه تلاش ميكند از بالاگرفتن خيزشهاي مردمي جلوگيري كند.
مقاومت ایران بار ديگر دبيركل، کمیسر عالی و شورای حقوق بشر ملل متحد و سایر ارگانهای مدافع حقوق بشر، همچنانكه اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو را به اقدام فوري براي نجات زندانيان زير اعدام فراميخواند. پرونده نقض وحشيانه و سيستماتيك حقوق بشر در ايران بايد به شوراي امنيت ملل متحد ارجاع و سردمداران اين رژيم به خاطر ۴ دهه جنايت عليه بشريت بايد در برابر عدالت قرارگيرند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲بهمن ۱۳۹۹ (۲۱ ژانویه ۲۰۲۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا