سال ۱۳۹۹

محكوميت مجدد سعید سنگر پس از ۲۰ سال زندان و شکنجه بخاطر هواداری از مجاهدین

فراخوان به اقدام فوري ملل متحد، اتحاديه اروپا و مدافعان حقوق بشر برای آزادی اين زنداني سياسي
سعيد سنگر ۴۷ ساله اهل پيرانشهر، از قديمي ترين زندانيان سياسي ايران كه بيش از ۲۰ سال است بخاطر هواداري از مجاهدين در زندان بسر مي برد، بار ديگر به ۱۱ ماه حبس افزوده در زندان اروميه محكوم شد.

این زندانی سیاسی كه از شهريور ۱۳۷۹ در زندان بسر مي برد تا سال ۱۳۸۲ در سلول انفرادی در زندان اوین تحت بازجویی و شکنجه قرار داشت و به اتهام «محاربه» و «ارتباط با سازمان مجاهدين خلق ايران» به ۱۸ سال زندان محكوم شده بود. پس از پايان ۱۸ سال حبس، قضاييه جلادان بدون هیچ توجیهی و با نقض قوانین قرون وسطایی همین رژیم، دو سال ديگر بر زندان او افزود. اكنون پس از خاتمه ۲۰ سال زندان، قضاییه رژیم ۱۱ ماه ديگر بر زندان سعيد سنگر افزوده است. او در اين مدت حتي يك روز مرخصي نداشته است.
جرم سعيد سنگر اين است كه سرموضع باقي مانده و حاضر به مصاحبه و ندامت و ابراز انزجار و لجن‌پراكني عليه مجاهدين و مقاومت ايران و رهبري آن نشده است. دژخیمان زندان بمنظور شکنجه روحی سعید و شکستن مقاومتش تاكنون او را ۱۳ بار در معرض طناب دار و اعدام مصنوعي قرار داده اند. او همچنان در زندان مركزي اروميه تحت فشار براي دست برداشتن از مواضع سياسي خود قرار دارد.
مقاومت ايران ملل متحد و ارگانهاي ذيربط آن و عموم مراجع بين المللي مدافع حقوق بشر، آمريكا و اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو، پارلمان اروپا و اتحاديه هاي وكلا و حقوقدانان درسراسر جهان را به اقدام فوري براي وادار كردن رژيم آخوندها به آزاد كردن سعيد سنگر پس از تحمل ۲۰ سال زندان فراميخواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۴ بهمن ۱۳۹۹ (۲۳ ژانویه ۲۰۲۱)

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا