سال ۱۳۹۹

ايران: ۱۰ اعدام در ۵ روز

فراخوان به اقدام براي نجات زندانيان زير اعدام، ارجاع پرونده نقض حقوق بشر به شوراي امنيت

و قرار گرفتن سردمداران رژيم در برابر عدالت

 

صبح چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹، رژیم جنایتکار آخوندی ۷ زندانی را در زندان گوهر دشت کرج به دار آویخت. در میان زندانیان زهرا اسماعیلی ۴۲ ساله مادر دو فرزند که از زندان قرچک به گوهر داشت منتقل شده بود نیز به چشم مي خورد.

دژخیمان رژیم آخوندی روز دوشنبه ۲۷بهمن نیز دو زندانی از هموطنان بلوچ  را در زندان مرکزی بیرجند حلق آویز کردند. روز شنبه ۲۵ بهمن نیز یک زندانی ديگر در زندان مشکین شهر اعدام شد. به این ترتیب تنها طی ۵ روز ۱۰ زندانی در شهرهای مختلف ایران اعدام شده اند.

 

رژیم جنایتکار آخوندی در گرداب بحرانهای لاعلاج داخلي و بين المللي، تنها راه را در افزایش شكنجه و اعدام يافته است. رژيمي كه در مقابل خشم و اعتراضات مردمی یک روز هم بدون سركوب و اعدام دوام نمی آورد. 

 

مقاومت ایران بار ديگر دبیرکل، کمیسر عالی و شورای حقوق بشر ملل متحد و همه مدافعان حقوق بشر را به اقدام فوري براي نجات جان زندانيان زير اعدام و اعزام هيات بين المللي براي بازديد از زندانهاي ايران و ديدار با زندانيان بويژه زندانيان زير اعدام فرا ميخواند. پرونده نقض وحشيانه و سيستماتيك حقوق بشر در ايران بايد به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود و سردمداران رژيم ايران به خاطر ۴ دهه جنايت عليه بشريت در برابر عدالت قرار گيرند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۳۰ بهمن ۱۳۹۹ (۱۸ فوریه ۲۰۲۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا