اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۰

قیام اصفهان قیام مردم اصفهان در حمایت از کشاورزان معترض با شعار «اصفهانی می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد»

مریم رجوی: عموم زحمتکشان و جوانان را به حمایت از قیام اصفهان فراخواند و گفت حق گرفتنی است. باید با ایستادگی آنرا بدست آورد

قیام اصفهان
قیام مردم اصفهان در حمایت از کشاورزان معترض با شعار «اصفهانی می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد»
مریم رجوی: عموم زحمتکشان و جوانان را به حمایت از قیام اصفهان فراخواند و گفت حق گرفتنی است. باید با ایستادگی آنرا بدست آورد

روز جمعه در دوازدهمین روز تحصن کشاورزان محروم اصفهان، دهها هزار تن از مردم این شهر در حمایت از اعتراض کشاورزان به بی‌آبی و سیاستهای غارتگرانه رژیم آخوندی در خشکاندن زاینده رود و انهدام کشاورزی و دامپروری مردم این‌شهر در بستر رودخانه زاینده رود دست به تظاهرات زدند.

جمعیت تظاهر کنندگان به حدی است که سطح وسیعی از بستر زاینده رود را پوشانده است. مردم شعار میدهند: «توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه»، «نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران»، «اگر آب باز نشه، اصفهان قیامت میشه»، «دشمن ما همينجاست دروغ ميگن آمريكاست»، «وای اگر کشاورز، حکم جهادم دهد»، «ننگ ما ننگ ما، صداوسیمای ما»، «مرگ بر مسئول بی‌کفایت»، «کشاورز حمایتت می‌کنیم»، «زاینده رود رو پس بدین، به اصفهان، نفس بدین»، «کشاورز می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد»، «اصفهان می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد»، «تا آب نیاد به رودخونه، برنمی‌گردیم به خونه»، «زاینده رود من کو»، «زاینده رود جاری، حق مسلم ماست» و «اصفهانی داد بزن، حقتو فریاد بزن».

رژیم آخوندی در وحشت از گسترش قیام به سایر مناطق اصفهان و ایران، با اخلال و قطع اینترنت قصد دارد مانع پخش اخبار وتصاویر این تجمع بزرگ شود.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت با درود به مردم و کشاورزان بپاخاسته اصفهان گفت: تنها ارمغان حاکمیت آخوندهای فاسد و تبهکار سرکوب و کشتار و فساد و ویرانی و فقر و بیکاری و انهدام زیرساختهای کشور است.

وی از همه کارگران، کشاورزان و زحمتکشان و عموم جوانان در سراسر ایران خواست به حمایت از مردم و کشاورزان اصفهان قیام کنند و افزود: حق گرفتنی است، باید با ایستادگی و همبستگی آنرا بدست آورد.

کشاورزان زحمتکش و مردم غیور اصفهان که در تداوم تحصن‌ها و اعتراضات پیگیرانه خود برای حق‌آب و حیات با شعار زاینده‌ رود من کو؟ قیام کرده‌اند، گفت: پایداری و اتحاد شما چشم دشمن را کور و نیرنگ‌های دجالگرانه را خنثی می‌کند و فراخوانی است به همه زحمتکشان در سراسر ایران برای زنجیر کردن اعتراضات علیه رژیم پلید آخوندی. حق گرفتنی است باید با ایستادگی و همبستگی آن را به دست آورد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۸ آبان ۱۴۰۰ ( ۱۹ نوامبر ۲۰۲۱)

تجمع اعتراضی بزرگ کشاورزان اصفهان با شعار «زاینده‌رود من کو»

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا