اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۰

مقابله خامنه اي با قيام اصفهان با مفتضح ترين ترفندها عليه مجاهدين

مزدوران در شوي تلويزيوني آخوندها: منافقين كورخواندند ما شاگرد قاسم سليماني هستيم

 

مقابله خامنه اي با قيام اصفهان با مفتضح ترين ترفندها عليه مجاهدين
مزدوران در شوي تلويزيوني آخوندها: منافقين كورخواندند ما شاگرد قاسم سليماني هستيم

در شرايطي كه قيام مردم اصفهان، ديكتاتوري ديني حاكم بر ايران را به وحشت انداخته است، خامنه اي با مفتضح ترين ترفندها عليه مجاهدين، مذبوحانه تلاش ميكند كه با قيام مردم مقابله كند. در همين رابطه تلويزيون رژيم در يك شوي مسخره شماري از مزدوران كه خود را شاگرد قاسم سليماني معرفي ميكردند گرد آورد تا با شعارهايي عليه مجاهدين بر وضعيت بحراني سرپوش گذاشته و با روشهاي نخ نما قيام كشاورزان و زحمتكشان محروم و ستمديده را مهار كند.
يكي از مزدوران در اين شو گفت: «از نظام هم دفاع می کنم شاهرگ تیکه پاره شان می کنیم منافقین را اونا کورخواندند… همه با هم یک صدا مرگ بر منافق مرگ برمنافق مرگ برمنافق»، مزدور ديگري ميگويد «هیچ غلطی هم نمی توانند بکنند ما نظام مملکت مان را دوست داریم رهبرمان را هم دوستش داریم… خودمان انتظامات میشویم و اون نفر را می گیریم و تحویل نیروی انتظامی می دهیم». مزدور سوم اصل ماجرا را بر ملا كرده و ميگويد: «اون ور آبی ها خواب بیخودی دیدند تا چاره رهبرمان از همه دفاع می کنیم ما شاگرد قاسم سلیمانیم»( تلويزيون رژيم، اصفهان 28 آبان1400).

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
۲۸ آبان ۱۴۰۰ (۱۹ نوامبر ۲۰۲۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا