اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۰

خيزش سراسری معلمان درسومين روز با شعارهای

«معلم زندانی آزاد باید گردد»، «معلم بپا خیز برای رفع تبعیض»، «معلم قیام کن از حق خود دفاع کن»

 

خيزش سراسری معلمان درسومين روز با شعارهای
«معلم زندانی آزاد باید گردد»، «معلم بپا خیز برای رفع تبعیض»، «معلم قیام کن از حق خود دفاع کن»

امروز دوشنبه ۲۲ آذرماه۱۴۰۰ معلمان و فرهنگیان، براي سومين روز متوالي در سراسر كشور دست به تجمع و تظاهرات زدند. این اعتراضات در تهران در مقابل مجلس ارتجاع (تجمع معلمين تهران و البرز) و در شهرستان‌ها در مقابل اداره کل آموزش و پرورش، برگزار شد.

تظاهرات امروز در حالي صورت گرفت كه نيروي انتظامي و لباس شخصيها و ماموران و مزدوران اطلاعاتي به طرق مختلف تلاش كردند از تجمع معلمان جلوگيري كنند و در برخي شهرها به سوي تظاهركنندگان يورش بردند. در تهران نیروهای سرکوبگر با حمله به تجمع معلمان تلاش کرد آنها را متفرق كنند، اما در مقابل ایستادگی و فریاد «بی‌شرف، بی‌شرف» تظاهر کنندگان مجبور به عقب‌نشینی شدند. در شيراز برغم تدابير بازدارنده نيروي انتظامي هزاران معلم به خيابان آمدند و دست به اعتراض زدند.

معلمان معترض در شهرهاي مختلف فریاد میزنند: «معلم قيام كن از حق خود دفاع كن»، «معلم زنداني آزاد بايد گردد»، «مدعي عدالت خجالت خجالت»، «اين همه بي‌عدالتي هرگز نديده ملتي»، «فرهنگی آزاده چاره ما فریاده»، «معلم می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد»، «تا حق خود نگيريم آرام نمي نشينيم»، و«معلم دادبزن حقتو فرياد بزن».

خانم مریم رجوی، رییس جمهور برگزیده مقاومت با درود به معلمان و فرهنگيان آزاده كه براي سومين روز متوالي با فریاد معلم قيام كن از حق خود دفاع كن، معلم بپاخيز براي رفع تبعيض و معلم زنداني آزاد بايد گردد درسراسر كشور بپاخاسته و با فريادهاي بي شرف بي شرف با يورش نيروهاي سركوبگر مقابله ميكنند، دانش آموزان و دانشجويان و عموم جوانان را به حمايت از معلمان معترض فراخواند و گفت آنها اراده عموم مردم عليه رژيم غاصب و تبهكار آخوندي را بازتاب ميكنند. این قیامی است برای عدالت و آزادی و حاكميت مردم در برابر رژیمی که تمام سرمایه‌های مردم ایران را چپاول و نابود کرده است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۲ آذر ۱۴۰۰ (۱۳ دسامبر ۲۰۲۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا