اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۰

لایحه رتبه ‌بندی مصوب مجلس آخوندها حتي اگر اجرا شود، معلمان همچنان زير خط فقر خواهند ماند

لایحه رتبه ‌بندی مصوب مجلس آخوندها حتي اگر اجرا شود، معلمان همچنان زير خط فقر خواهند ماند

• مبلغي كه براي افزايش حقوق يك ميليون معلم روي كاغذ اختصاص داده شده، ۲۰ درصد افزايش بودجه پاسداران است
• حتي اگر مصوبه مجلس اجرا شود و یک يا دومیلیون به حقوق معلمان اضافه شود، با توجه به تورم نجومي شرايط معيشتي آنها وخیم‌تر ميشود. اين درحاليست كه ثروتهاي كشور در پروژه هاي اتمي و موشكي و جنگ افروزي به هدر ميرود و يا توسط باندهاي حاكم چپاول ميشود و هزارميليارد دلار سرمايه هاي به سرقت رفته مردم در بنيادهاي تحت كنترل خامنه اي است

روز ۲۴ آذر ۱۴۰۰مجلس ارتجاع در وحشت از بالاگرفتن اعتصاب و خیزش معلمین و فرهنگیان لایحه رتبه‌بندی معلمین را پس از ۱۳ سال در ۶ ماده به تصویب گذراندند. مطابق تبصره سوم این لایحه، «افرایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، از تاریخ ۳۱/۶/۱۴۰۰ در سقف یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد ریال پرداخت می‌شود و از ابتدای سال ۱۴۰۱ منوط به پیش‌بینی بار مالی در قوانین بودجه سنواتی، به صورت کامل اعمال خواهد شد».

این لایحه، چنانچه اجرا شود، تا پایان ۱۴۰۰، بین یک تا دو ونیم میلیون تومان به حقوق معلمان اضافه خواهد شد، و پس از آن مشروط به بودجه سال آينده است. عرب اسدی، نماینده رئیسی در مجلس پرداخت همين اضافه حقوق در سال جاري را نيز زير علامت سوال برد و گفت: «دولت اعتباری برای اجرای این لایحه در سال جاری ندارد» و به اين ترتيب آب پاکی روی دست معلمین و فرهنگیان ریخت.

مبلغ اختصاص داده شده براي افزايش حقوق يك ميليون معلم، حتي اگر پرداخت شود، حدود يك پنجم ۵۵هزار ميليارد توماني است كه قرار است در سال ۱۴۰۱ به بودجه سپاه پاسداران اضافه شود. در بودجه سال ۱۴۰۱، مبلغ اختصاص داده شده به نهاد رياست جمهوري سه برابر سال ۱۴۰۰ است. مبلغ اختصاص داده شده به افزايش حقوق معلمان در لايحه مجلس ارتجاع معادل ۴۵۰ ميليون دلار است در حاليكه بيش از هزارميليارد دلار سرمايه هاي به سرقت رفته مردم ايران در بنيادهاي تحت كنترل خامنه اي مي‌باشد و همه ساله دهها ميليارد دلارها از ثروتهاي كشور در پروژه هاي اتمي و موشكي و جنگ افروزي به هدر ميرود و يا توسط باندهاي حاكم چپاول ميشود.

بدنبال تصويب اين لايحه در مجلس آخوندي تشكلهاي معلمان آنرا تير خلاص به لايحه رتبه بندي توصيف كردند و تاكيد كردند حتي در صورت اجراي اين لايحه با توجه به تورم افسارگسيخته معلمان همچنان زير خط فقر باقي خواهند ماند. آنها تاكيد كردند كه به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

كميسيون آموزش و پرورش شوراي ملي مقاومت، با درود به معلمان بپاخاسته بر اين حقيقت تاكيد ميكند كه سلامت و رفاه و حيات مردم و شهروندان براي رژيم ضدبشري آخوندي كمترين ارزشي ندارد و آخوندهاي جنايتكار و دزد و تبهكار حاكم بر ميهنمان تنها به فكر حفظ حاكميت منحوس ولايت فقيه هستند. فقر و تورم و بيكاري تنها با سرنگوني فاشيسم ديني حاكم بر ايران و استقرار دمكراسي و حاكميت مردم پايان مي يابد.

شورای ملی مقاومت ایران
كميسيون آموزش و پرورش
۲۶ آذر ۱۴۰۰ (۱۷ دسامبر ۲۰۲۱)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا