کمیسیون زنان

كميسيون زنان: دستگيري خانم نرگس محمدي و حكم ظالمانه حبس و شلاق براي او را محكوم ميكند

كميسيون زنان دستگيري خانم نرگس محمدي و حكم ظالمانه حبس و شلاق براي او را محكوم ميكند

رژيم ضدبشري و زن ستيز آخوندي، نرگس محمدي را بارديگر به زندان و شلاق محكوم كرده است. كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران با محكوم كردن مجدد دستگيري خانم محمدي و حكم ظالمانه اخير، از كميسر عالي حقوق بشر و عموم مدافعان حقوق زنان ميخواهد در مقابل سركوب و اعدام و صدور احكام جنايتكارانه توسط قضاييه دژخيمان سكوت نكنند و براي آزادي زندانيان سياسي بويژه زنان، دست به اقدام فوري بزنند.

رژيم آخوندها كه از خشم و انزجار مردم ايران بويژه زنان و بالاگرفتن خيزشهاي مردمي شديداً وحشت دارد، به افزايش اعدام و تشديد سركوب و صدور احكام شلاق و زندان‌هاي طولاني مدت مبادرت ميكند. بازديد از زندان هاي ايران توسط هيات‌هاي بين‌المللي كه خواسته هميشگي مقاومت ايران بوده است ضرورت مبرم دارد.

شورای ملی مقاومت ایران- كميسيون زنان
۴ بهمن ۱۴۰۰ (۲۴ ژانويه ۲۰۲۲)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا