کمیسیون زنان

کمیسیون زنان : رژيم زن ستيز آخوندي عامل اصلي و مشوق قتل زنان

 

رژيم زن ستيز آخوندي عامل اصلي و مشوق قتل زنان
كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت از قتل فجيع و هولناك مونا حيدري ۱۷ ساله بدست شوهرش و بردن سر بريده اش در ملا عام، قويا ابراز انزجار ميكند و آنرا حاصل ۴ دهه حاكميت رژيم قرون وسطايي و زن ستيز آخوندي و قوانين ضدانساني آن ميداند كه كمترين حقي براي زنان قائل نيست. سركرده نيروي سركوبگر انتظامی اهواز با وقاحت، انگیزه قتل مونا حيدري را «مشکلات خانوادگی» اعلام کرد!
قوانين آخوندي به اولياي دختر حق ميدهد در كودكي آنان را مجبور به ازدواج كنند و به مردان اجازه ميدهد هر اذيت و آزاري در حق زنان روا دارند، اين قوانين قاتلان زنان و دختران را از محکومیت در مي‌برد و درعمل براي شكنجه و آزار و حتي كشتن آنان چراغ سبز ميدهد. بي جهت نيست كه هر سال ۴۵۰ زن در ايران قرباني قتل هاي خانوادگي بدست همسران، پدران و يا برادران خود مي شوند.
كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران از عموم مراجع مدافع حقوق بشر و حقوق زنان ميخواهد رژيم ضدبشري آخوندي را به خاطر قوانين و عملكرد جنايتكارانه اش عليه زنان قويا محكوم نمايد.

شوراي ملي مقاومت ايران – كميسيون زنان
۱۸ بهمن ۱۴۰۰ (۷ فوریه ۲۰۲۲)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا