اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۰

محكوميت حمله و جنگ اشغال اوكراين

حمايت واعظان جمعه بازار خامنه اي و رئيسي جلاد ۶۷ و وزيرخارجه اش از حمله به اوكراين و اشغال اين كشورِ تنها مانده، ماهيت توسعه طلبانه اين جنگ ناعادلانه را براي مردم ايران بر ملا ميكند.

۷۷ سال پس از جنگ جهاني دوم، دوران جديدي آغاز شده و رژيم درصدد بهره برداري است. مردم بي پناه اوكراين به ويژه غيرنظاميان شايسته حمايت مؤثر و همه جانبه هستند. تنها تحريم كافي نيست.

رئيسي مدعي است، «گسترش ناتو به سمت شرق تنش‌زا… و تهديدي جدي عليه ثبات و امنيت كشورهاي مستقل در مناطق مختلف است». ما به ازاي اين موضعگيري، رئيس جمهور رژيم به دستور ولي فقيه ارتجاع فرصت طلبانه خواهان حمايت روسيه در مذاكرات وين شده و تاكيد مي كند: «ارائة تضمين معتبر، پايان بخشيدن به ادعاهاي سياسي و لغو واقعي تحريم‌ها از ضرورت‌هاي دست يافتن به توافق پايدار هستند».

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۶ اسفند ۱۴۰۰ (۲۵ فوريه ۲۰۲۲ )

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا