کمیسیون زنان

فراخوان كميسيون زنان به ملل متحد، مراجع مدافع حقوق زنان و فدراسيون هاي بين المللي ورزشي به محكوم كردن آپارتايد جنسي آخوندها، ممانعت ازورود زنان به ورزشگاهها و تهاجم به زنان با گاز فلفل

 

فراخوان كميسيون زنان به ملل متحد، مراجع مدافع حقوق زنان و فدراسيون هاي بين المللي ورزشي به
محكوم كردن آپارتايد جنسي آخوندها، ممانعت ازورود زنان به ورزشگاهها و تهاجم به زنان با گاز فلفل

كمسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران، ممانعت از ورود زنان و دختران به ورزشگاه امام رضاي مشهد و تهاجم به آنان با گاز فلفل را قويا محكوم ميكند. اين نمود ديگري از وحشيگري يك ديكتاتوري قرون وسطايي و زن ستيز است كه زنان را شهروند درجه دو بحساب مي آورد، آنها را از حقوق اوليه سياسي، اجتماعي و اقتصادي خود محروم ميكند و تاكنون دهها هزار زنداني سياسي زن را شكنجه و يا اعدام كرده است.

عصر روز سه‌شنبه، ۹ فروردین، شمار زیادی از زنان و دختران در مشهد که با خرید بلیت برای تماشاي مسابقه فوتبال رفته بودند اجازه ورود به ورزشگاه را نيافتند. آنها در اعتراض در بيرون ورزشگاه دست به تجمع و اعتراض زدند كه نيروي سركوبگر انتظامي به آنان يورش برد و با گاز فلفل به آنها حمله كرد.

آخوند علم‌الهدی، نماینده خامنه‌ای در مشهد و پدر زن رئیسی جلاد قتل عام ۶۷ كه يكي از مظاهر جرم و جنايت در رژيم آخوندي است، با دجالگری حضور زنان در ورزشگاهها را عامل گناه خواند. حقيقت اينست كه آخوندها كه از نفرت و انزجار زنان از حاكميت ننگين ولايت فقيه شديدا وحشت دارند، از هرگونه تجمع زنان كه تحت كنترل كامل نيروهاي سركوبگر نباشد جلوگيري ميكنند.

كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران، دبيركل، شورا و كميسر عالي حقوق بشر و گزارشگران ذيربط ملل متحد و عموم مراجع مدافع حقوق بشر و حقوق زنان را به محكوم كردن اقدامات سركوبگرانه رژيم آخوندي عليه زنان و ممانعت از شركت آنان در مسابقات ورزشي فرا ميخواند و از فدراسيون بين المللي فوتبال و ديگر مراجع ورزشي ميخواهد رژيم ايران را بخاطر آپارتايد جنسي مورد مواخذه قرار داده و از شركت در مسابقات بين المللي محروم كند.

شوراي ملي مقاومت ايران-كميسيون زنان
۱۰ فروردين ۱۴۰۱ (۳۰ مارس ۲۰۲۲)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا