اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۱

۸ اعدام جنایتکارانه در گرگان و كرمانشاه، ۳۸ اعدام در یک هفته در شهرهاي مختلف

فراخوان به اقدام فوري براي نجات زندانيان زير اعدام و ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ايران به شوراي امنيت

رژيم ضد بشري آخوندي در محاصره خيزشهاي مردمي و در وحشت از بالا گرفتن قيامهاي بنيان كن به تشديد سركوب و اعدام روي آورده است. شمار اعدامهاي جنايتكارانه و ثبت شده تنها در طول يك هفته (۱۶ تا ۲۲ خرداد) به ۳۸ زنداني بالغ ميشود.

دژخيمان خامنه اي در فاصله ۱۶ تا ۲۲ خرداد ۸ زندانی را در زندانهای گرگان و کرمانشاه به دار آویختند. روز ۱۶ خرداد ۶ زندانی در زندان گرگان و روزهاي ۱۹ و ۲۲ خرداد ۲ زنداني در زندان مركزي كرمانشاه حلق آويز شدند. ۳۰ زنداني ديگر در همين فاصله در زندانهای زابل، ارومیه، کرمانشاه، ایلام، اردبیل، خلخال، اهواز، اصفهان، آمل، بیرجند و زاهدان اعدام شده بودند كه در اطلاعيه های ۲۰و ۲۲ خرداد دبیرخانه شورای ملی مقاومت اعلام شده بود.

مقاومت ایران ملل متحد و عموم مراجع مدافع حقوق‌بشر و همچنين اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو را به محکومیت اعدام های جنایتکارانه در ايران و اقدام فوری برای نجات جان هزاران زندانی زیر اعدام و ارجاع پرونده نقض وحشيانه و سيستماتيك حقوق بشر رژیم به شوراي امنيت و قرار گرفتن سر دمداران رژيم آخوندي بخاطر چهار دهه جنايت عليه بشريت در برابر عدالت، فرا می خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۳ خرداد ۱۴۰۱ (۱۳ ژوئن ۲۰۲۲)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا