اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۱

قدرداني خانم رجوي از هموطنان و پارلمانترها و حقوقدانان و شخصيت‌هاي سياسي با تأكيد بر ادامه كارزار جهاني

خانم مريم رجوي از همه هموطنان و پارلمانترها و حقوقدانان و شخصيت‌هاي سياسي در كارزار جهاني عليه معاملة ننگين با فاشيسم ديني حاكم بر ايران براي آزادي ديپلمات تروريست بمب‌گذار، قدرداني كرد. او به طور خاص از پارلمانترها و حقوقدانان و تظاهركنندگان در بلژيك و ايستادگي آن‌ها در برابر قرباني كردن عدالت و دموكراسي و حقوق بشر، سپاسگزاري نمود و گفت آنان به راستي تا همين نقطه بسياري حقايق را برملا كردند و حراج ارزش‌ها و حكومت قانون را رسوا و محكوم كردند.

خانم رجوي كارزار جهاني و تظاهرات و اعتراض‌هاي هموطنان در بلژيك، اتريش، فرانسه، سوئد، آمريكا، آلمان، نروژ، ايتاليا، كانادا، هلند، دانمارك، انگلستان، استراليا، روماني و لوكزامبورگ را ستود و آنها را عامل تعيين كننده روشنگري و برانگيختن افكار عمومي عليه زد و بند دانست و بر ضرورت ادامة آنها تأكيد كرد.

خانم رجوي براي اطلاع هموطنان افزود: مجاهدين و شوراي ملي مقاومت ايران با مشورت حقوقدانان و پارلمانترها در كشورهاي مختلف به ويژه بلژيك، راهها و شقوق گوناگون سياسي و قانوني براي جلوگيري از در بردن ديپلمات تروريست رژيم را بررسي كرده و از هر آنچه در توان دارند فروگذار نخواهند كرد. در صورت لزوم مراجعه به دادگاه قانون اساسي بلژيك و دادگاه حقوق بشر اروپا در دستور كار قرار مي‌گيرد تا همچنانكه حقوقدانان به نخست وزير بلژيك نوشته اند از «به سخره گرفتن حاکمیت قانون و مصونیت رژيم ايران و مقامات آن كه درگیر تروریسم و جنایات علیه بشریت هستند»، جلوگيري شود.

خانم رجوي خواستار حمايت هر چه بيشتر هموطنان و پشتيبانان مقاومت ايران براي ممانعت از تصويب معاملة شرم‌آور با فاشيسم ديني در پارلمان بلژيك شد.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۱۴ تير ۱۴۰۱ (۵ ژوئيه ۲۰۲۲ )

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا