اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۱

مقاومت ايران يورش اطلاعات آخوندها عليه جامعه بهائیان را محكوم ميكند

مقاومت ايران يورش وزارت اطلاعات، مافياي ترور و جنايت آخوندها عليه جامعه بهائیان و دستگيري گروهي از آنان در روزها و هفته هاي اخير و تشديد اقدامات سركوبگرانه عليه اين جامعه را به بهانه هاي شناخته شده و آخوند ساخته قويا محكوم ميكند. ديكتاتوري مذهبي و تروريستي حاكم بر ايران در محاصره بحرانهاي داخلي و بين المللي و ناتوان از مقابله با خيزشهاي مردمي، تنها راه را در تشديد سركوب و خفقان و افزايش اعدامها يافته است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۱۰ مرداد ۱۴۰۱ (اول اوت ۲۰۲۲)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا