اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۱

اجلاس دو روزة شورای ملی مقاومت ایران در چهل و یکمین سالگرد تأسیس شورا

اجلاس شوراي ملي مقاومت در چهل و يكمين سالگرد تأسیس شورا در 10 کشور در روزهای ۶ و۷ مرداد ۱۴۰۱ با حضور رئيس جمهور برگزيدة شورا براي دوران انتقال حاكميت به مردم ايران و با شركت اعضا و ناظران شورا در فرانسه، آلمان، سوئد، هلند، انگلستان، آمريكا، ايتاليا، سوئيس، بلژيك و آلباني برگزار شد.

اجلاس شورا پس از سرود «ای ایران» با سخنرانی خانم رجوی و ياد ياران جان‌باخته؛ دكتر منوچهر هزارخاني، رحمان كريمي، دكتر صمد فتح پور، حميده طاعتي، عباس مدرسي‌ و مجيد طالقاني، آغاز به کار کرد.

خانم رجوی در سخنان خود خاطرنشان كرد چهلمين سال حيات شورا با گسترش جبهه‌های رزم و تلاش مقاومت و ارتقاي فعالیت‌ها و موضع تنها جایگزین دموکراتیک برجسته می‌شود. نیروی سازمان‌یافتة‌ مقاومت در رويارويي با فاشيسم ديني که در چارچوب کانونهای شورشی و شوراهای مقاومت مردمی فعالیت می‌کنند، گسترش چشمگیری داشت. شمار كارزارهاي اختناق شکن کانون‌های شورشی از 30 خرداد 1400 تا 30 خرداد 1401 به‌ بیش از ۲۳۰۰ مورد رسید. اين دوران مصادف است با رياست جمهوري جلاد 67 ؛ دوراني كه رژيم آخوندي در محاصرة بحرانهاي داخلي و خارجي به اعدام و سرکوب هر چه بيشتر روي آورد. اعدامهای ثبت شده در دورة رئيسي دست‌کم ۵۲۰  مورد و بسا بیشتر از سالهای قبل است. سرکوب زنان میهن‌مان تحت عنوان آخوند ساختة بدحجابی ابعاد بی‌سابقه‌يي به خود گرفت و کار به جایی رسیدکه تعرض به زنان به اكنون به گورستانها هم راه برده و سنگ مزار بسیاری از زنان را به نحو ضد انساني به همین بهانه تخريب می‌کنند. راستی که چنین رژیمی ننگ بشریت معاصر است و مذاکره و گفتگو با ‌آن  شرم‌آور و لگد مال کردن ارزشهایی است که بشريت آن را با قربانيان بسيار و بيشمار به‌دست آورده است. این رژیم باید از جامعه جهانی طرد شود.

خانم رجوی گفت: در مورد نقشه مسیری که خامنه‌ای برای رژیمش در نظر داشت، مسئول شورا از آغاز بر استراتژی انقباضی رژیم، به‌مثابه یک مسیر منجر به‌سرنگونی، دست گذاشت و آن را افشا و تأکید کرد که غیر ممکن است رژیم به تعادل پيشين برگردد. او تئوری پدیده‌يي به نام رئیسی جلاد را توضیح داد که رياست وي «برآمد و بارزترين شاخص دوران سرنگوني است». در موضوع اتمی، این معضل نظری و سیاسی را باز کرد که با رئيسي وارد مرحله‌یی شده‌ايم كه حتي بمب اتمي هم نمي‌تواند اين رژيم را نجات بدهد. عنصر ماهوي سرکوب در رژيم ولايت فقيه و نقش سپاه پاسداران را توضيح داد که «ارگان محوری قهر و سرکوب نظامی و ابزار اصلی حفظ دیکتاتوری دینی است. لیسـت‌گذاری آن کافی نیست و باید منحل شود».

خانم رجوی در بخش دیگری از سخنانش به همبستگی جهانی با مقاومت، حضور معاون رئيس‌جمهور و وزیر خارجه قبلي آمریکا و برخی نخست‌وزیران سابق کشورهای اروپایی در اشرف۳ و تأکیدات آنها بر پايان عهد شيخ و شاه و شناسايي حق مقاومت مردم ايران براي سرنگوني رژيم و جايگزيني يك جمهوري دموكراتيك و غير اتمي مبتني بر جدايي دين از دولت، اشاره كرد.

وي افزود: در قريب به يك سال کارزار بی‌وقفه دراستکهلم همزمان با محاکمة دژخیم نوری، مقاومت ايران موفق شد چیزی را که ابتدا دسیسة پیچیدة خود رژیم برای مصادرة جنبش دادخواهی و هویت‌زدایی از مجاهدین سربه‌دار بود به‌شکست برای خود رژیم تبدیل کند و ضرورت محاکمة خامنه‌ای و رئیسی به جرم جنایت علیه بشریت را به ثبت برساند. كارزار جهاني و عكس العمل سريع سياسي و حقوقي مقاومت و ياران شورشگر و هموطنان پشتيبان در برابر معاهدة رژيم با دولت بلژيك براي در بردن ديپلمات تروريست محكوم، اين معاملة ننگين را رسوا و بي اعتبار كرد.

رئیس جمهور برگزیدة شورا در بارة موقعیت و مسئولیت شورا به عنوان یگانه جایگزین دموکراتیک برای ایران پس از آخوندها گفت: وقتی که از آلترناتیو صحبت می‌کنیم، یک ادعا یا یک عنوان کلی نیست، بلکه نیرو و سازوکار شکافنده‌ و هدایت‌گری است که جهت فعالیت‌های مبارزاتی را مشخص کرده و روشن می‌کند كه در کدام جهت، با کدام شعار، با چه وحدت و تضادهایي و با کدام اولویت‌ها باید حرکت کرد. ريشه‌هاي جایگزین دموکراتیک در یک نبرد بی امان و طولانی با استبداد دینی محکم شده است. این مقاومت بيش از 40 سال است كه دعاوی و شعارهای مروج «نه جنگ» و روش‌های پوچ و بی‌هزینه در خدمت بقای ولایت فقیه را افشا و خیمه‌شب‌بازی‌ موسمی آلترناتیو‌های یک شبه را برملا کرده است. امروز، ضرورت سرنگوني رژیم که با این مقاومت شناخته می‌شود و ماده اول اساسنامه و علت تشكيل شورا از 40 سال پيش است؛ بر پیشانی جنبش اعتراضی سراسري حک شده است. ما بر شعار «مرگ برخامنه‌ای ـ مرگ بر رئیسی» به‌عنوان شعار فراگیر قیام‌ها برای سرنگونی رژیم تأکید می‌کنیم.

خانم رجوی از جانب شوراي ملي مقاومت، با صمیمانه ترین تسلیتها به همه هموطنان، به ویژه به خانواده های دغدار و مصیبت دیده در فاجعه سیل، از جوانان غیور میهن و هموطنانمان در سراسر کشور، به‌خصوص استانهای همجوار با مناطق سیل زده، خواستار همیاری و کمک رسانی مستقل مردمی به آسیب دیدگان شد.

در بحثهای پیش از دستور و در دستور کار  اجلاس دو روزة  شورا، وضعیت بحرانی رژیم و جامعة انفجاری، بالا گرفتن قيامها عليه گراني، خيزشها و اعتراضهای اقشار مختلف به ويژه معلمان و بازنشستگان، خيزشهاي پس از فاجعه متروپل آبادان، موقعیت و دستاوردهای یگانه جایگزین دموکراتیک، همبستگی بین المللی با مقاومت ایران و کارزارهای جهانی علیه اعدامها و جنایات ضدبشری و تروریسم رژیم آخوندی مورد گفتگو قرار گرفت.

پیوند قیامها و خیزشها با گسترش فعالیتهای کانونهای شورشی، کارزار جلوگیری از برگرداندن دیپلومات تروریست بمب‌گذار، اعتلای جنبش دادخواهی، محكوميت دژخيم حميد نوري به حبس ابد، درهم شکستن توطئة رژیم برای هویت زدایی از مجاهدان سر موضع، رسوایی مأمور نفوذی، که اطلاعات آخوندها با «عمليات پيچيده چند وجهي»  قصد سفید سازی وي را داشت، و هم‌چنین فجایع اجتماعی و زیست محیطی و تلفات تأسف‌بار و خسارات گستردة سیلهای ویرانگر و شیوع مجدد کرونا، از ديگر مسائل مورد بحث در اجلاس شورا بود.

در سخنان پیش از دستور، اعضای شورا برگزاري كهكشان مقاومت با سلسله‌یي از تظاهرات و تجمع و تحصن و مشارکت و فعالیت پرشور و خستگی ناپذیر هموطنمان در آنها را نماد درخشانی از اعتلای مقاومت و جایگزین دموکراتیک دانستند و از  اقدامات حقوقی کمیسیون قضایی و ابتکارات به موقع شورا برای جلوگیري از استرداد دیپلومات تروریست بمب گذار قدرداني كردند. دامنه و ابعاد فعاليتها به حدي بود كه برخی نمايندگان پارلمان بلژيك، تلاشها و تظاهرات خستگی ناپذیر ایرانیان آزاده را نه فقط مقابله با مقاصد شوم رژيم آخوندها علیه مردم و مقاومت ایران، بلکه دفاع از ارزشهای بنیادین دموکراسی و حاکمیت قانون و مقابله جهانی با تروریسم توصیف کردند.

در اجلاس شورا گزارشهایی دربارة توطئه‌های دامنه دار و پر هزینة رژيم آخوندی علیه مقاومت و جایگزین دموکراتیک در داخل وخارج کشور، طرحهای تروریستی در آلبانی علیه اشرف ۳، بسیج شیطان سازی به وسیلة شبکة خبرنگاران دوست نظام و برخی رسانه های خارجی، احضار روح رضا خان قلدر توسط چند بسیجی در حاشیة اعتراضات اجتماعی، جوسازیهای هماهنگ رسانه‌یی همراه با نظر سنجی‌های مشکوک در بارة پایگاه اجتماعی سلطنت مدفون و رئيسی جلاد و فقدان پایگاه اجتماعی جنبش مقاومت، ارائه شد.

در اين خصوص، پهلوان فیلابی با يادآوري خاطرة آشنايي‌اش با رهبر نهضت ضداستعماری مردم ایران دکتر محمد مصدق از طریق جهان پهلوان تختی، گفت: «طی این سالها به این ایمان و  باور رسیدم که بقای این الترناتیو در گرو مرزبندی قاطع با دیکتاتوریهای شیخ و شاه است و به تجربه فهمیدم که بقایای شاه نقش خاکریز را برای جلوگیری از سرنگونی رژیم آخوندی بازی می‌کنند».

اجلاس شورا ترفندها و توطئه هاي دشمن را نشانه دیگری از ناتوانی رژیم در مهار مبارزة جوانان انقلابی و کانونهای شورشی دانست که رژيم و نیروهای امنیتی و سرکوبگر آن را به سوی تهدید کشورهای اروپایی و اشرف۳ با موشک و پهپاد سوق داده است. اعضای شورا خاطر نشان کردند که دست و پازدنهای رژیم درمانده كه در این ايام با اظهارات هراس‌آلود سرکردگان و شخص رئيسی از کابوس سرنگونی در سی و چهارمین سالگرد عملیات فروغ جاویدان همراه شده است، از اين روست كه مقاومت به رغم قتل عام زندانیان سیاسی و بمباران و موشک باران در اشرف و لیبرتی و به رغم بند و بستهای ارتجاعی استعماری، چون كوه در مقابل بي رحم ترين ارتجاع تاريخ ايران ايستاده و با عبور پيروزمندانه از میان همة توطئه ها و شیطان سازیها، مسیر استقلال و آزادی ایران را هموار کرده است.

اجلاس شورا در ارزیابی و ضعیت رژيم، یک سال پس از روی کار آمدن رئيسی،  نتیجه گیری کرد که سیاست یکدست شاکله قدرت که ولی فقیه نظام برای مهار قيامهاي مردمی با جراحی درونی در پیش گرفت، اکنون به گِل نشسته و یک سال پس از آن‌که خامنه ای از طریق فضاحت بارترین نمایش انتخاباتی در تاریخچة رژیم، جلاد ۶۷  را به کرسی ریاست جمهوری رژيم نشاند، همه چیز گواه آن است که این سیاست شکست خورده و رؤیای ولی فقیه به کابوس تبدیل شده است.

نه تنها همة کارشناسان مستقل، بلكه بسياري از مدافعان سرسخت سياست مماشات و حتي برخی کارشناسان حکومت و پیرامون آن از بحرانها و بن بستهاي لاينحل رژيم سخن مي‌گويند و به این واقعيت مهر تأیید می زنند که اکثریت مردم ایران نه فقط در کنار حکومت نیستند، بلکه در ستیز با نظام حاکم قرار دارند. آنهم در شرایطی که بانک مرکزی رژیم اعلام می کند انباشت نقدینگی از خرداد ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۱ یعنی در دوره یک سالة پس از رئيسی، به میزان ۳۷،۸ درصد افزایش یافته و به رقم ۵،۱۰۴ تریلیون و۹۶۰ میلیارد تومان بالغ شده است. این حجم عظیم نقدینگی و تورم سرم آور ناشی از آن، سنگین ترین فشارها را بر اکثریت عظیم جامعه و اقشار محروم تحمیل مي‌كند و جامعه ایران را به انبار باروت تبدیل كرده است.

اعضای شورا در بحثهای فشردة مربوط به مذاکرات اتمی بین رژيم و طرفهای آن در توافق برجام، هرگونه امید بستن به گفتگو با این رژیم قرون وسطایی را بیهوده و فرصت دادن به آن دانستند و با یاد آوری نظرگاههای اعلام شده مقاومت ایران، بر ضرورت قاطعیت و اعمال هرچه جدیتر و کاملتر قطعنامه‌های شورای امنیت تأکیدکردند. به خصوص که روند یک سالة مذاکرات بازهم نشان داد که خامنه ای حاضر به دست برداشتن از برنامة اتمی و تبعیت کامل از تعهدات برجامی نیست و دستیابی به بمب اتمی را لازمة بقای ولایت فقیه وحفظ نظام می داند.

اجلاس شورا این نقطه نظر مسئول شورا را مورد تأکید قرار داد که در دیماه گذشته اعلام کرد: «بعد از رئیسی در مقولة اتمی هم، اعم از این که رژیم در بازی موش و گربه برجام در سال میلادی جدید (۲۰۲۲) واپس بتمرگد یا تجری و پیشروی کند، فرقی نمی‌کند و ماحصل آن به کفة قیام و اشتعال و انفجار می‌ریزد. رژیم مخصوصاً در مرحلة پسا کرونا که دو سال را با آن کشید، هر لحظه باید آماده اعتراض و قیام باشد. اگر تأخیر کند، مهلت و مهار از دست می‌رود و پاسخی جز رئیسی و قتل‌عام ندارد. پس نباید در مرحلة قبل از رئیسی درجا زد. چون جلاد ۶۷ خود برآمد و بارزترین شاخص دوران سرنگونی است».

مذاكرات اجلاس دو روزة شورا در نيمه شب جمعه 7 مرداد به پایان رسید و طی آن 45 تن از اعضا و ناظران سخنراني كردند.

دبیرخانة شورای ملی مقاومت ایران

10 مرداد ۱۴۰۱

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا