اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۱

ايران قيام سراسري-شماره ۱۲ سازمان مجاهدين اسامي ۱۹ شهيد قيام سراسري مردم ايران را منتشر كرد

ايران قيام سراسري-شماره ۱۲
سازمان مجاهدين اسامي ۱۹ شهيد قيام سراسري مردم ايران را منتشر كرد

صبح امروز سازمان مجاهدين خلق ايران اسامي ۱۹ تن از شهيدان قيام سراسري مردم ايران عليه فاشيسم ديني حاكم بر ايران را منتشر كرد. اسامي ديگر شهيدان پس از تدقيق منتشر خواهد شد. شمار شهيدان قيام تا بعد از ظهر روز گذشته از ۱۰۰ نفر گذشته است.
خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران با درود به شهيدان راه آزادی در قيام سراسري گفت اين شهيدان سرفراز مظهر عزم ملت ايران براي سرنگوني دیکتاتوری ديني و استقرار دمكراسي و حاكميت مردم هستند. وي از عموم جوانان خواست براي آزادي دستگيرشدگان و حمايت از خانواده هايشان بپاخيزند.

اسامي ۱۹ شهيد قيام:
1. فريدون محمودي سقز شهادت ۲۸ /شهريور/۱۴۰۱
2. محسن محمدي ديواندره شهادت ۲۸ /شهريور/۱۴۰۱
3. رضا لطفي دهگلان شهادت ۲۸ /شهريور/۱۴۰۱
4. زكريا خيال ۱۶ ساله پيرانشهر شهادت ۲۹/شهريور/۱۴۰۱
5. فرجاد درويشي اروميه شهادت ۲۹/شهريور/۱۴۰۱
6. فواد قديمي ديواندره شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
7. مينو مجيدي كرمانشاه شهادت ۲۹/شهريور/۱۴۰۱
8. صدرالدين ليتاني اشنويه شهادت۳۰/شهريور/۱۴۰۱
9. دانش رهنما ۲۵ ساله اروميه شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
10. امين معرفي(معرفت) ۱۶ساله اشنويه شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
11. ميلان حقيقي اشنويه شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
12. محسن قيصري ايلام شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
13. غزاله چلاوي آمل شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
14. عبدالله محمود پور اروميه شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
15. متين عبدالله پور اروميه شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
16. امير نوروزي ۱۸ساله بندرانزلي شهادت ۳۱/شهريور/۱۴۰۱
17. روزبه خادمي كرج شهادت ۳۱/شهريور/۱۴۰۱
18. علي مظفري قوچان شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
19. بهنام لايق پور رشت شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
۲ مهر۱۴۰۱(۱۴ سپتامبر ۲۰۲۲)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا