اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۱

قيام سراسری – شماره ۲۸ انتشار اسامي ۵۷ شهيد قيام شامل اسامي۴۴ شهيد قيام روز جمعه مردم زاهدان

در ۱۵ روز اول قيام شهيدان دست كم ۴۰۰ نفر و شمار دستگير شدگان از ۲۰ هزار بيشتر شده است

قيام سراسری – شماره ۲۸
انتشار اسامي ۵۷ شهيد قيام شامل
اسامي۴۴ شهيد قيام روز جمعه مردم زاهدان
در ۱۵ روز اول قيام شهيدان دست كم ۴۰۰ نفر و شمار دستگير شدگان از ۲۰ هزار بيشتر شده است

سازمان مجاهدين خلق ايران ظهر امروز ۹ مهر، اسامي ۵۷ تن دیگر از شهيدان قيام سراسري مردم ايران عليه فاشيسم ديني حاكم بر ايران را منتشر كرد كه شامل ۴۴ تن از شهيدان قيام روز جمعه مردم زاهدان است. به این ترتیب تاکنون اسامی ۱۲۹ تن از شهیدان اعلام شده است. شمار شهيدان قيام كه به ۱۷۰ شهر گسترش يافته است به بيش از ۴۰۰ تن و شمار دستگير شدگان به بيش از ۲۰۰۰۰ تن رسيده است.

خانم مريم رجوي در ارتباط با خيزش زاهدان گفت قلب‌ها در سراسر ايران از خشم آکنده شد، ارادة قیام، صدبار بیشتر صیقل خورد و هیولای سفاک ولایت فقیه ميخ ديگري بر تابوت خود کوبید. حالا خونها و رنجهاي هموطنانمان از اهل سنت در سیستان و بلوچستان تا به‌پاخاستگان تالشی در شمال، از قیام کنندگان کردستان و آذربایجان تا بپاخاستگان تهران و به جان آمدگان در خراسان و خوزستان و دانشجويان در سراسر ايران؛ خون‌ها و رنج‌ها و خواسته‌هایشان به هم آمیخته است. خامنه‌ای و رژيم پوسيده آخوندها از قتل‌عام و سیلاب خونی که در زاهدان به‌راه انداخته‌اند جان سالم بدر نخواهند برد. قیام به‌سوی سرنگوني و برقراری آزادی و دمکراسی شتابان در حرکت است.

اسامی ۴۴ تن از شهيدان قیام زاهدان – ۸ مهر ۱۴۰۱
1. ابراهيم گرگيج زاهدان ۸/۰۷/۱۴۰۱
2. ابوبكر علي زهي زاهدان ۸/۰۷/۱۴۰۱
3. ابوبكرفرزند شكور زاهدان ۸/۰۷/۱۴۰۱
4. احمد سرگلزايي زاهدان ۸/۰۷/۱۴۰۱
5. احمد شه بخش زاهدان ۸/۰۷/۱۴۰۱
6. اقبال شهنوازي زاهدان ۸/۰۷/۱۴۰۱
7. امير حمزه شهنوازي زاهدان ۸/۰۷/۱۴۰۱
8. امين (طلبه مدرسه بدرالعلوم) زاهدان ۸/۰۷/۱۴۰۱
9. امين الله قلجايي زاهدان ۸/۰۷/۱۴۰۱
10. بلال آنشيني زاهدان ۸/۰۷/۱۴۰۱
11. جليل رخشاني زاهدان ۸/۰۷/۱۴۰۱
12. جليل محمد زهي زاهدان ۸/۰۷/۱۴۰۱
13. حمزه نارويي زاهدان ۸/۰۷/۱۴۰۱
14. حميد عيسي زهي زاهدان ۸/۰۷/۱۴۰۱
15. حميد نارويي زاهدان ۸/۰۷/۱۴۰۱
16. رافع نارويي زاهدان ۸/۰۷/۱۴۰۱
17. رياست(بادل) بلوچ زاهدان ۸/۰۷/۱۴۰۱
18. صلاح الدين گمشادزهي زاهدان ۸/۰۷/۱۴۰۱
19. صمد شاهوزهي زاهدان ۸/۰۷/۱۴۰۱
20. عبدالرحمن بلوچي زاهدان ۸/۰۷/۱۴۰۱
21. عبدالغفور نور براهويي زاهدان ۸/۰۷/۱۴۰۱
22. عبدالمجيد ريگي زاهدان ۸/۰۷/۱۴۰۱
23. عبدالملك شه بخش زاهدان ۸/۰۷/۱۴۰۱
24. علي اكبر حلقه بگوش زاهدان ۸/۰۷/۱۴۰۱
25. عمر شهنوازي زاهدان ۸/۰۷/۱۴۰۱
26. عمران شه بخش زاهدان ۸/۰۷/۱۴۰۱
27. فرزاد شه بخش زاهدان ۸/۰۷/۱۴۰۱
28. لال محمد آنشيني زاهدان ۸/۰۷/۱۴۰۱
29. لال محمد عالي زهي زاهدان ۸/۰۷/۱۴۰۱
30. محمد براهويي زاهدان ۸/۰۷/۱۴۰۱
31. محمد اقبال شهنوازي زاهدان ۸/۰۷/۱۴۰۱
32. محمد امين گمشادزهي زاهدان ۸/۰۷/۱۴۰۱
33. محمد رضا اديب توتازهي زاهدان ۸/۰۷/۱۴۰۱
34. محمد ريگي زاهدان ۸/۰۷/۱۴۰۱
35. محمد صديق نارويي زاهدان ۸/۰۷/۱۴۰۱
36. محمد علي گمشادزهي زاهدان ۸/۰۷/۱۴۰۱ (۱۸ ساله)
37. محمد فاروق رخش زاهدان ۸/۰۷/۱۴۰۱
38. محمد قلجه اي زاهدان ۸/۰۷/۱۴۰۱
39. محمود براهويي زاهدان ۸/۰۷/۱۴۰۱
40. منصور رخشاني زاهدان ۸/۰۷/۱۴۰۱
41. نعمت الله كبداني زاهدان ۸/۰۷/۱۴۰۱
42. واحد گمشادزهي زاهدان ۸/۰۷/۱۴۰۱
43. ياسر شه بخش زاهدان ۸/۰۷/۱۴۰۱
44. يونس نارويي زاهدان ۸/۰۷/۱۴۰۱

اسامی ۱۳ شهيد ديگر قیام ایران
1. محمد زماني تهران ۳۰/۶/۱۴۰۱
2. محسن محمدي كوچكسرايي قائم شهر ۳۰/۶/۱۴۰۱
3. اميرحسين مهدوي رشت ۳۰/۶/۱۴۰۱
4. ياسر جعفري ايلام ۳۱/۶/۱۴۰۱
5. پويا(علي) احمدپورپسيخ اني رشت ۱/۰۷/۱۴۰۱
6. احسان عليبازي شهرقدس ۱/۰۷/۱۴۰۱ (۱۶ ساله)
7. جواد خوانساري تهران ۱/۰۷/۱۴۰۱
8. حسين مروتي قرچك ورامين ۱/۰۷/۱۴۰۱
9. عليرضا حسيني تهران ۱/۰۷/۱۴۰۱
10. مرتضي نوروزي لنگرود ۲/۰۷/۱۴۰۱
11. سياوش محمودي تهران ۵/۰۷/۱۴۰۱ (۱۶ساله)
12. عرفان نظر بيگي تهران ۷/۰۷/۱۴۰۱
13. نيكا شاكرمي تهران ۷/۰۷/۱۴۰۱

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۹ مهر ۱۴۰۱ (اول اكتبر۲۰۲۲)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا