اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۱

ایران قیام سراسری – شماره ۳۳ خیزش دانشگاههای سراسر کشور در همبستگی با دانشجویان شریف با شعار «از شریف تا کردستان، دانشجویان در زندان»، «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد»

ایران قیام سراسری – شماره ۳۳

خیزش دانشگاههای سراسر کشور در همبستگی با دانشجویان شریف با شعار
«از شریف تا کردستان، دانشجویان در زندان»، «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد»

امروز دوشنبه ۱۱مهر ۱۴۰۱، در هجدهمین روز قیام سراسری، و بدنبال رويارويي قهرمانانه دانشچويان دانشگاه صنعتي شريف با دشمن دانشگاه و آزادي، از صبح امروز دهها دانشگاه در تهران و شهرهاي سراسر ایران در حمايت از دانشگاه صنعتی شریف و در پیوند با قیام سراسری مردم ایران با شعارهاي «مرگ بر ديكتاتور» بپاخاستند. دانشگاه‌های تهران، علم و صنعت،‌ دانشگاه ملی، تربیت مدرس تهران، خواجه نصیر تهران، امیرکبیر، دانشگاه آزاد تهران، فردوسی مشهد، دانشگاه آزاد مشهد، صنعتی سجاد مشهد، دانشگاه ارومیه، دانشگاه قم، دانشگاه اردبیل، دانشگاه پارس آباد اردبیل، دانشگاه سمنان، دانشگاه اصفهان، صنعتی اصفهان، دانشگاه نجف آباد اصفهان، دانشگاه کردستان، رازی کرمانشاه، دامپزشکی کرمانشاه، دانشگاه منابع طبیعی، دانشگاه بیرجند، ، دانشگاه آزاد خوراسگان، و علوم پزشکی سنندج از این شمارند.

دانشجویان دانشگاه تهران، در تظاهرات خود شعار میدهند،‌ «حیدر حیدر شعارتون،‌ جنایت افتخارتون». دانشجویان دانشگاه ملی شعار میدهند،‌ «حسین حسین شعارتون،‌ کشتن ملت کارتون». دانشجویان تربیت مدرس تهران با شعار «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد» از صبح امروز به تظاهرات پرداختند. آنها همچنین شعار میدهند، «آزادی حق ماست، شریف اسم رمز ماست» و «ایران شده میدون جنگ تو دشمنی یا هموطن؟». دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر طوسی با شعارهای «مرگ بر آخوند» و «ننگ ما ننگ ما پلیس الدنگ ما» خشم و انزجار خود را از تهاجم شب گذشته نیروی انتظامی و یگان‌ویژه به دانشجویان بی‌دفاع بیان کردند.

دانشجویان در دانشگاه صنعت اصفهان شعار می‌دهند، «حسین حسین کجایی،‌یزید شده سپاهی»، در مشهد، دانشجویان دانشگاه فردوسی با شعار «این دیگه اعتراض نیست شروع انقلابه»، بر عزم خود برای استمرار قیام تا سرنگونی دیکتاتوری آخوندی تاکید کردند. آنها درهمبستگی با دانشگاه شریف شعار میدادند که «شریف شده غرق خون». دانشجویان دانشگاه شیراز شعار میدهند، «شریفیها رو کشتید به ما می‌گید ساکت شید». در تبریز، دانشجویان با نيروي انتظامی كه با گلوله ساچمه‌ای به سمت آنان شلیک می‌کنند درگير شدند. دانشجویان علوم پزشکی کردستان شعار میدهند، «از شریف تا کردستان، دانشجویان در زندان». در دانشگاههای یزد، زنجان و ارومیه دانشجویان برغم جو امنیتی سنگین تظاهرات کرده و شعار «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد» می‌دهند.

شب گذشته در هفدهمین شب قیام دهها منطقه تهران از جمله ستارخان، تهرانپارس، شریعتی، میدان امام حسین به طرف تیموری، پیروزی، ولیعصر، رسالت، بزرگراه صدر، بزرگراه نیایش و بلوار کشاورز شاهد تظاهرات شبانه و درگیری با مأموران سرکوبگر بود. همزمان بسياري از شهرهای كشور، از جمله اصفهان، کرج، اراک، سنندج، مشهد، و مناطقی در سیستان و بلوچستان شاهد تظاهرات و جنگ و گریز جوانان شورشگر با نیروهای سرکوبگر بود.

علاوه بر دانشگاهها در بسیاری از شهرها، دانش‌آموزان در حمایت از قیام سراسری ایران به تظاهرات علیه رژیم پرداختند. از جمله در شیراز دانش‌آموزان شعار میدادند، «مرگ بر دیکتاتور» و «توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه». در مهرشهر کرج، دانش‌آموزان دختر شعار «مرگ بر دیکتاتور» میدادند.

خانم مريم رجوي گفت بدنبال خيزش قهرمانانه دانشجويان دانشگاه شريف با ايادي جنايتكار رژيم آخوندي، امروز دانشجویان در سراسر كشور به حمايت از دانشگاه شريف پرداختند و پاسخ دندان شكني به ولي فقيه فرتوت اين رژيم دادند. اتحاد و همبستگي و روحیه رزمنده جوانان و زنان شورشگر رمز پیروزیست.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۱ مهر ۱۴۰۱ ( ۳ اکتبر ۲۰۲۲)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا