پیام‌های مسئول شورا

مسعود رجوی – فرزندان اسیر ایران‌زمین را که در زندان لاکان پرچم قیام و سرنگونی نظام برافراشته‌اند نجات بدهید

مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران
مسعود رجوی – پیام به مردم رشت در محاصرهٔ نیروهای سرکوبگر و به‌زادگان سرفراز سردار جنگل: بی‌محابا مزدوران و مأموران و مواضع دشمن را در هم بکوبید و فرزندان اسیر ایران‌زمین را که در زندان لاکان پرچم قیام و سرنگونی نظام برافراشته‌اند نجات بدهید.
مسعود رجوی: نباید گذاشت فاجعهٔ آتش‌سوزی عمدی و بستن درها توسط دژخیمان خمینی در ۲۴اسفند ۱۳۶۱ در زندان «قلعه» شهر رشت که باعث سوختن و شهادت ۷مجاهد خلق شد، تکرار شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا