کمیسیون زنان

فراخوان بين المللي به محكوميت هتك حرمت و تعرض به زنان و دختران توسط نيروهاي سركوبگر

صحنه هاي انزجارآور و شوكه كننده هتك حرمت و تعرض نيروي جنايتكار انتظامي و يگان ويژه و لباس شخصي ها به زنان شريف و آزاده ميهنمان بار ديگر ماهيت كثيف رژيم زن ستيز آخوندي را بر ملا ميكند.

در حاليكه خشم عمومي از اين رفتار جنايتكارانه سراسر ايران را فراگرفته است مركز اطلاع رساني فرماندهي انتظامي ويدئوي منتشر شده را «تاكتيك هاي عمليات رواني و سياه نمايي براي تشويش اذهان عمومي و برانگيختن احساسات شهروندان» توصيف و اعلام كرد دستور ويژه اي مبني بر رسيدگي به اين موضوع از سوي فرماندهان پليس صادر شده است (خبرگزاري مهر ۲۲ مهر).

تعرض و هتك حرمت زنان اقدام فردي يك پاسدار يا مأمور امنيتي نيست بلكه از ابتداي حكومت آخوندها يك شكنجه سيستماتيك به منظور تحقير و در هم شكستن زنان بوده و به دستور سركردگان رژيم به كار گرفته ميشود. كليپي كه اخيرا منتشر شده نشان ميدهد كه يك زن جوان معترض در حضور گله اي از جانيان يگان ويژه مورد تعرض قرار ميگيرد.

كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ملل متحد، شورا و كميسر عالي حقوق بشر و عموم ارگانهاي مدافع حقوق زنان را به محكوم كردن تعرض و هتك حرمت زنان از سوي فاشيسم ديني  ايران فراميخواند و خواستار اقدامات فوري و موثر براي پايان دادن به سركوب زنان در ايران مي باشد.

خانم مريم رجوي از مردان غيرتمند و زنان شجاع ايران زمين خواست در برابر اين صحنه‌هاي تلخ و دردناك در هر كجا و هر زمان، با تمام وسايل و امكانات به دفاع از خواهران خود بشتابند. اين گوشه اي از فاجعه‌اي است كه در ۴۰ سال گذشته در زندان‌ها در مورد زنان مجاهد و مبارز آزمايش كردند اما شكست خوردند. اين روش شناخته شده آخوندها و پاسداران و اطلاعاتي‌ها براي درهم شكستن و به تسليم كشاندن زنان رزمنده و شورشگر اين ميهن بوده اما زهي خيال باطل!

شوراي ملي مقاومت ايران-كميسيون زنان

۲۳ مهر ۱۴۰۱ (۱۵ اكتبر ۲۰۲۲)

برای مطالعه این اطلاعیه در سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران، لطفا روی این لینک کلیک کنید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا