اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۱

قيام سراسری – شماره ۶۵ انتشار اسامي ۱۷ تن دیگر از شهیدان سرفراز قيام

قيام سراسری – شماره ۶۵

انتشار اسامي ۱۷ تن دیگر از شهیدان سرفراز قيام

سازمان مجاهدين خلق ايران ظهر امروز ۲۶ مهر، اسامي ۱۷ تن دیگر از شهيدان قيام سراسري مردم ايران را منتشر کرد. به اين ترتيب تا كنون اسامي ۲۴۱ تن از شهيدان سرفراز قيام اعلام شده است.

اسامي ۱۷ شهيد ديگر قيام

1.  لینا نامور تهران  شهادت ۲/مهر   1۴۰۱
2. حافظ محمد براهويي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
3. لال محمد براهويي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
4. اسماعيل حسين زهي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
5. مجيد شه بخش زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
6. ثامرشهنوازي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
7. عبدالخالق شهنوازي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
8. عزيز الله كبداني زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
9. ميرشكار (نام نامشخص كودك) زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
10. عبدالمجيد نارويي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
11. محمد مهردادي تهران شهادت ۱۱/ مهر۱۴۰۱
12. مهرگان زحمتكش رشت شهادت ۲۰/ مهر۱۴۰۱
13. عزيز مرادي سنندج شهادت ۲۰/ مهر۱۴۰۱
14. آرمين صيادي كرمانشاه شهادت ۲۰/ مهر۱۴۰۱
15. اسراء پناهي اردبيل شهادت ۲۲/ مهر۱۴۰۱
16. محمد عبداللهي ايلام شهادت ۲۵/ مهر۱۴۰۱
17. حامد باجي زهي (براهويي) زاهدان شهادت ۲۵/ مهر۱۴۰۱

لیست اسامي ۲۴۱ تن از شهیدان قیام که تا کنون توسط مجاهدین منتشر شده است:

1. لينا نامور تهران شهادت ۲/شهريور/۱۴۰۱
2. فريدون محمودي سقز شهادت ۲۸ /شهريور/۱۴۰۱
3. محسن محمدي ديواندره شهادت ۲۸ /شهريور/۱۴۰۱
4. رضا لطفي دهگلان شهادت ۲۸ /شهريور/۱۴۰۱
5. ايمان بهزاد پور سنندج شهادت ۲۸/شهريور/۱۴۰۱
6. زكريا خيال پيرانشهر شهادت ۲۹ /شهريور/۱۴۰۱
7. فرجاد درويشي اروميه شهادت ۲۹ /شهريور/۱۴۰۱
8. ميلاد زارع بابل شهادت ۲۹ /شهريور/۱۴۰۱
9. مينو مجيدي كرمانشاه شهادت ۲۹ /شهريور/۱۴۰۱
10. فرزين لطفي رضوانشهر شهادت ۲۹/شهريور/۱۴۰۱
11. رضا شهپرنيا كرمانشاه شهادت ۲۹/شهريور/۱۴۰۱
12. ساسان باقري رضوانشهر شهادت ۲۹/شهريور/۱۴۰۱
13. نيكا شاكرمي تهران شهادت ۲۹ شهريور۱۴۰۱ ۲۹شهريور در تظاهرات مفقود ميشود ودر تاريخ ۷ مهر اطلاع ميدهند كه جسدش پيدا شده است.
14. صدرالدين ليتاني اشنويه شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
15. دانش رهنما اروميه شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
16. امين معرفي (معرفت) اشنويه شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
17. ميلان حقيقي اشنويه شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
18. محسن قيصري ايلام شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
19. غزاله چلاوي آمل شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
20. عبدالله محمود پور اروميه شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
21. متين عبدالله پور اروميه شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
22. فواد قديمي ديواندره شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
23. علي مظفري قوچان شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
24. بهنام لايق پور رشت شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
25. سعيد محمدي اسلام آباد شهادت ۳۰ /شهريور/۱۴۰۱
26. حنانه كيا نوشهر شهادت ۳۰ /شهريور/۱۴۰۱
27. اميرعلي فولادي اسلام آبادغرب شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
28. ايمان محمدي اسلام آبادغرب شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
29. اميرحسين شمس نوشهر شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
30. مهرداد قرباني زنجان شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
31. عرفان رضايي آمل شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
32. مهدي عسگري گرمسار شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
33. محمد فرماني شهر ري شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
34. ياسين جمالزاده رضوانشهر شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
35. فريدون احمدي سقز شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
36. پويا شيدا اروميه شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
37. مهراب نجفي زرين شهر شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
38. آرش پهلوان مشهد شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
39. محسن مال مير نوشهر شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
40. سعيد ايرانمنش كرمان شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
41. ابوالفضل اكبري دوست لنگرود شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
42. عرفان خزايي شهريار شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
43. مهدي ببرنژاد قوچان شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
44. روشنا احمدي بوكان شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
45. ابوالفضل مهدي پور بابل شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
46. محمد حسن تركمان آمل شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
47. حسينعلي كيا نوشهر شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
48. محمد فلاح آمل شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
49. سيد سينا موسوي آمل شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
50. فردين بختياري سنندج شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
51. عليرضا فتحي سنفر شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
52. مهسا موگويي فولاد شهر شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
53. سيدعباس ميرموسوي لنگرود شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
54. محسن محمدي كوچكسرايي قائم شهر شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
55. محمد زماني تهران شهادت۳۰/شهريور/۱۴۰۱
56. اميرحسين مهدوي رشت شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
57. محمد زارعي سنقر شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
58. امير بسطامي كرمانشاه شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
59. محمدرضا سروري تهران شهادت ۳۰/شهريور/۱۴۰۱
60. مازيا سلمانيان رشت شهادت ۳۱/شهريور/۱۴۰۱
61. ساسان قرباني رضوانشهر شهادت ۳۱/شهريور/۱۴۰۱
62. مهرداد بهنام اصل دهدشت شهادت ۳۱/شهريور/۱۴۰۱
63. پدرام آذرنوش دهدشت شهادت ۳۱/شهريور/۱۴۰۱
64. امير نوروزي بندرانزلي شهادت ۳۱/شهريور/۱۴۰۱
65. روزبه خادمي كرج شهادت ۳۱/شهريور/۱۴۰۱
66. مهدي موسوي زنجان شهادت ۳۱/شهريور/۱۴۰۱
67. جواد حيدري قزوين شهادت ۳۱/شهريور/۱۴۰۱
68. مهرداد عوض پور نوشهر شهادت ۳۱/شهريور/۱۴۰۱
69. محمد حسينخواه مازنداران شهادت ۳۱/شهريور/۱۴۰۱
70. حديث نجفي البرز شهادت ۳۱/شهريور/۱۴۰۱
71. مهدي ليلازي كرج شهادت ۳۱/شهريور/۱۴۰۱
72. محسن پازوكي پاكدشت ورامين شهادت ۳۱/شهريور/۱۴۰۱
73. محمد رسول مومني زاده رشت شهادت ۳۱/شهريور/۱۴۰۱
74. محمد رضا اسكندري پاكدشت ورامين شهادت ۳۱/شهريور/۱۴۰۱
75. كنعان آقايي كرج شهادت ۳۱/شهريور/۱۴۰۱
76. محمد امين تكلي تهران شهادت ۳۱ /شهريور/۱۴۰۱
77. ياسر جعفري ايلام شهادت ۳۱/شهريور/۱۴۰۱
78. آروين ململي گلزاري فولاد شهر شهادت 31/شهريور/۱۴۰۱
79. حسين مروتي قرچك ورامين شهادت ۱/ مهر۱۴۰۱
80. پويا(علي) احمدپورپسيخاني رشت شهادت ۱/ مهر۱۴۰۱
81. هديه نعيماني نوشهر شهادت ۱/مهر۱۴۰۱
82. عليرضا حسيني تهران شهادت ۱/ مهر۱۴۰۱
83. جواد خوانساري تهران شهادت ۱/ مهر۱۴۰۱
84. پارسا رضا دوست هشتگرد شهادت ۱/مهر۱۴۰۱
85. سارينا اسماعيل زاده كرج شهادت ۱/مهر۱۴۰۱
86. حميد فولاد وند پاكدشت شهادت ۱/مهر۱۴۰۱
87. احسان عليبازي شهرقدس شهادت ۱/ مهر۱۴۰۱
88. محمد جواد زاهدي ساري شهادت ۱/ مهر۱۴۰۱
89. احمد رضا قليجي همدان شهادت ۱/ مهر۱۴۰۱
90. مرتضي نوروزي لنگرود شهادت ۲/ مهر۱۴۰۱
91. محمود كشوري كرج شهادت ۲/ مهر۱۴۰۱
92. محمد جامه بزرگ كرج شهادت ۳/مهر۱۴۰۱
93. عبدالسلام گلواني(قادرگلوان) اشنويه شهادت ۴/مهر۱۴۰۱
94. سياوش محمودي تهران شهادت ۵/ مهر۱۴۰۱
95. صمد برگي نيا پيرانشهر شهادت ۶/مهر۱۴۰۱
96. امير رضا نادرزاده نوشهر شهادت ۶/مهر۱۴۰۱
97. امير مهدي فرخي پور تهران شهادت ۷/ مهر۱۴۰۱
98. عرفان نظر بيگي تهران شهادت ۷/مهر۱۴۰۱
99. محمد رضا اديب توتازهي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
100. لال محمد آنشيني زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
101. لال محمد آنشيني فرزند شريف زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
102. بلال آنشيني زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
103. محمد براهويي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
104. محمود براهويي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
105. رياست(بادل) بلوچ زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
106. عبدالرحمن بلوچي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
107. علي اكبر حلقه بگوش زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
108. محمد فاروق رخش زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
109. منصور رخشاني زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
110. جليل رخشاني زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
111. عبدالمجيد ريگي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
112. محمد ريگي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
113. احمد سرگلزايي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
114. احمد شه بخش زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
115. عبدالملك شه بخش زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
116. عمران شه بخش زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
117. فرزاد شه بخش زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
118. امين (طلبه مدرسه بدرالعلوم) زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
119. ياسر شه بخش زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
120. عمر شهنوازي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
121. محمد اقبال شهنوازي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
122. امير حمزه شهنوازي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
123. محمد صديق نارويي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
124. لال محمد عالي زهي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
125. ابوبكر علي زهي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
126. حميد عيسي زهي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
127. امين الله قلجايي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
128. محمد قلجه اي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
129. نعمت الله كبداني زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
130. ابراهيم گرگيج زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
131. محمد علي گمشادزهي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
132. محمد امين گمشادزهي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
133. واحد گمشادزهي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
134. صلاح الدين گمشادزهي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
135. جليل محمد زهي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
136. حمزه نارويي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
137. يونس نارويي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
138. حميد نارويي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
139. رافع نارويي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
140. عبدالغفور نور براهويي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
141. مختار احمدي مريوان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
142. عبدالصمد براهويي (عيدوزهي) زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
143. محمد عمر شهنوازي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
144. محمد قلجايي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
145. امين گله بچه زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
146. حمزه نارويي فرزندمحمد زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
147. حميد نارويي فرزند محمدعلي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
148. ابوبكر نهتاني زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
149. موسي نهتاني زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
150. سامر هاشم زهي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
151. علي براهويي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
152. ذكريا براهويي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
153. علي عاقلي(نارويي) زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
154. محمد اقبال نايب زهي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
155. اميد شهنوازي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
156. متين قنبر زهي گرگيج زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
157. سديس كشاني زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
158. موسي دويرا زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
159. عمران حسن زهي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
160. محسن گمشادزهي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
161. عبدالغفور دهمرده زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
162. عبدالمنان رخشاني زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
163. بلال رخشاني زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
164. اميد ساراني زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
165. جابر شيروزهي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
166. سليمان عرب زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
167. غلام نبي نوتي زهي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
168. عبدالجليل قنبر زهي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
169. عبدالله نارويي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
170. عبدالوحيد توحيد نيا زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
171. اميد صفر زهي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
172. بهزاد ريگي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
173. نجم الدين تاجيك زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
174. محمد علي اسماعيل زهي(شه بخش) زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
175. اسماعيل آبيل زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
176. موسي آنشيني زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
177. مهدي آنشيني زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
178. مجيد بلوچ زهي(شه بخش) زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
179. وحيد هوت زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
180. جواد پوشه زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
181. عبدالصمد ثابتي زاده(شاهوزهي) زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
182. احمد(جْمّا) ساراني (عليزهي) زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
183. محمد رخشاني زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱ ۱۲ساله
184. حميد رضا صانعي پور همدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
185. دانيال شه بخش زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
186. خليل قنبر زهي تنها فرزندعليگور زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
187. محمود شهنوازي فرزند امان الله زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
188. علي اكبر براهويي فرزند خانمحمد زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
189. حيدر نارويي رشيد فرزند محمدعلي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
190. محي الدين شه بخش فرزند محمد زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
191. امير محمد گمشادزهي فرزند قادر زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
192. هستي نارويي فرزند بلال زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
193. اميرحسين پرنيان ميركازهي ريگي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
194. حافظ محمد براهويي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
195. لال محمد براهويي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
196. اسماعيل حسين زهي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
197. مجيد شه بخش زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
198. ثامرشهنوازي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
199. عبدالخالق شهنوازي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
200. عزيز الله كبداني زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
201. ميرشكار (نام نامشخص كودك) زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
202. عبدالمجيد نارويي زاهدان شهادت ۸/ مهر۱۴۰۱
203. مهراب دولت پناه تالش شهادت ۹/مهر۱۴۰۱
204. خدا نور لجعه اي زاهدان شهادت ۹/ مهر۱۴۰۱
205. پويا رجب نيا بابل شهادت ۹/ مهر۱۴۰۱
206. احسان خان محمدي تهران شهادت ۹/ مهر۱۴۰۱
207. سلمان ملكي زاهدان شهادت ۱۰/ مهر۱۴۰۱
208. جمال عبدالناصر محمد حسني براهويي زاهدان شهادت ۱۰/ مهر۱۴۰۱
209. مرتضي حسن زئي زاهدان شهادت ۱۰/ مهر۱۴۰۱
210. ذوالفقار حسن زئي زاهدان شهادت ۱۰/ مهر۱۴۰۱
211. آرمان حسن زئي زاهدان شهادت ۱۰/ مهر۱۴۰۱
212. محمود حسن زئي زاهدان شهادت ۱۰/ مهر۱۴۰۱
213. علی اکبر ربیعی اصفهان شهادت ۱۰/ مهر۱۴۰۱
214. ماه الدين شيرو زهي زاهدان شهادت ۱۱/ مهر۱۴۰۱
215. مصطفي بريجي زاهدان شهادت ۱۱/ مهر۱۴۰۱
216. محمد مهردادي تهران شهادت ۱۱/ مهر۱۴۰۱
217. نميا شفيق دوست اروميه شهادت ۱۳/ مهر۱۴۰۱
218. عماد حيدري اهواز شهادت ۱۴/ مهر۱۴۰۱
219. رضا بنيادي تهران شهادت ۱۴/ مهر۱۴۰۱
220. یحیی رحیمی سنندج شهادت ۱۶/ مهر۱۴۰۱
221. محسن موسوي تهران شهادت ۱۶/ مهر۱۴۰۱
222. داريوش عليزاده سنندج شهادت ۱۶/ مهر۱۴۰۱
223. پيمان منبري سنندج شهادت ۱۶/ مهر۱۴۰۱
224. محمد اميني سنندج شهادت ۱۶/ مهر۱۴۰۱
225. ناديا عارفاني فرديس كرج شهادت ۱۷/ مهر۱۴۰۱
226. اسماعيل دزوار سقز شهادت ۱۷/ مهر۱۴۰۱
227. سيد احمد شكراللهي اصفهان شهادت ۱۷/ مهر۱۴۰۱
228. آرين مريدي كرمانشاه شهادت ۱۷/ مهر۱۴۰۱
229. فرزين فرخي سقز شهادت ۱۸/ مهر۱۴۰۱
230. اميد مهدوي تهران شهادت ۱۸/ مهر۱۴۰۱
231. الهه سعيدي سقز شهادت ۱۸/ مهر۱۴۰۱
232. ابوالفضل آدينه زاده مشهد شهادت ۲۰/ مهر۱۴۰۱
233. سينا نادري كرمانشاه شهادت ۲۰/ مهر۱۴۰۱
234. كمال فقهي بوكان شهادت ۲۰/ مهر۱۴۰۱
235. مهرگان زحمتكش رشت شهادت ۲۰/ مهر۱۴۰۱
236. عزيز مرادي سنندج شهادت ۲۰/ مهر۱۴۰۱
237. آرمين صيادي كرمانشاه شهادت ۲۰/ مهر۱۴۰۱
238. اسراء پناهي اردبيل شهادت ۲۲/ مهر۱۴۰۱
239. محمد عبداللهي ايلام شهادت ۲۵/ مهر۱۴۰۱
240. حامد باجي زهي (براهويي) زاهدان شهادت ۲۵/ مهر۱۴۰۱
241. مرتضي سلطانيان اصفهان شهادت مهر۱۴۰۱

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۶ مهر ۱۴۰۱ (۱۸ اكتبر۲۰۲۲)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا