اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۱

قيام سراسری ، شماره ۱۱۱ – پنجاه و یکمین ، روز قيام سراسري، تظاهرات دانشجویان، دانش آموزان و اعتصاب بازاریان

 قیام سراسری -۱۱۱

 پنجاه و یکمین ، روز قيام سراسري، تظاهرات دانشجویان، دانش آموزان و اعتصاب بازاریان-

شنبه ۱۴ آبان، پنجاه و یکمین روز قیام، شاهد تظاهرات و تحصن دانشجویان، دانش آموزان و اعتصاب بازاریان در شهرهای مختلف بود. در تهران دانشجویان دانشگاه تهران، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه امیر کبیر، دانشگاه آزاد تهران شمال، دانشکده‌های مهندسی مواد، مکانیک و معماری دانشگاه شریف، دانشکده شیمی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات،‌ دانشکده علوم اجتماعی دانشکده عمران دانشگاه تهران، پردیس شمالی و دانشگاه علامه دست به تحصن و اعتصاب زدند.
در سایر شهرها دانشجویان هنر و معماری دانشگاه گیلان، دانشگاه خوارزمی واحد کرج، دانشگاه آزاد مشهد، دانشگاه یزد، دانشکده پزشکی کرمانشاه، هنر اصفهان و دانشگاه سنندج نیز تحصن و تظاهرات کردند. دانشجویان شعار می دادند «امسال سال خونه سید علی سرنگونه»، «مرگ بر خامنه ای لعنت بر خمینی»، «تا آخوند کفن نشود این وطن وطن نشود»، «دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد»، «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد»، «آزادی آزادی آزادی»، «دانشجو تعلیق بشه دانشگاه تعطیل می شه»، «ننگ ما ننگ ما رهبر الدنگ ما»، «هرزه تویی آن زن آزاده منم»، «آبان ماه تابان نظام رو به پایان»، «کشته ندادیم که سازش کنیم رهبر قاتل رو ستایش کنیم»، «تیر تانک مسلسل دیگر اثر ندارد»، «سیستم فاسد نمی خوایم رژیم قاتل نمی خوایم».
امروز حراست و لباس شخصیها به دانشجویان امیر کبیر حمله کردند. در دانشگاه علامه دانشجویان را تهدید به فشارهای امنیتی و محرومیتهای تحصیلی نمودند. حسین ایزدیار رئيس حفاظت دانشگاه تهران دانشجویان را تهدید کرد كه اگر به اعتراض پايان ندهند در را برای نیروهای نظامی باز می کند که دانشجويان را ببرند و کارتهایشان را هم بگیرند. رئيس دانشگاه آزاد سنندج به دانشجویان گفت يكان ويژه با تجهیزات موتوری در نزدیکي دانشگاه مستقر شده و اگر تجمع را تمام نکنید آنها را به دانشگاه فرا می‌خوانم.
امروز در سنندج مراسم سومین روز شهادت مومن زند کریمی جوان ۱۸ ساله و قهرمان تکواندو با شعارهای «مرگ بر خامنه ای»، «مرگ بسیجی می‌میریم می‌میریم ایران را پس میگیریم» برگزار شد و جوانان سنندج با روشن کردن آتش در محله غفور دست به تظاهرات زدند. دانش آموزان در حسن آباد سنندج بعد از تعطیلی مدرسه با شعار مرگ بر دیکتاتور تظاهرات کردند و شیشه های پایگاه بسیج را شکستند. در مشهد نیز دانش آموزان با شعار « امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه» تظاهرات کردند. در حصارک کرج مغازه داران دست به اعتصاب زدند. بازار تجریش و بازار سقز اعتصاب کردند.
آخوند علی مصطفوی رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت در اغتشاشات ۶۲۰ نفر در استان دستگیر شدند که برای ۲۵۲ نفر پرونده تشکیل شده. (انتخاب ۱۱ آبان). حسین رجبی دادستان عمومی و انقلاب رژیم در استان قزوین هم گفت: « در روزهای آینده به پرونده ۲۶ نفر از لیدرها و ۸۱ نفر از اغتشاشگران به صورت علنی رسیدگی می شود. نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال در این جمعیت به چشم می خورند. ۹۰ درصد افراد دستگیر شده دیپلم هستند » (خبرگزاری حکومتی مهر ۱۴ آبان)

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۴ آبان ۱۴۰۱ (۵ نوامبر ۲۰۲۲)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا