اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۱

تصویب شصت و نهمین قطعنامه ملل متحد در محكوميت نقض حقوق بشر در ايران

مریم رجوی: رژيم از ۴ دهه قبل همواره دست اندركار جنايت عليه بشريت بوده و سردمداران كنوني آن مستقيما در اين جنايتها درگير بوده اند. اين پرونده بايد به شورای امنیت ارجاع و سردمداران رژيم در برابر عدالت قرارگيرند

تصویب شصت و نهمین قطعنامه ملل متحد در محكوميت نقض حقوق بشر در ايران
مریم رجوی: رژيم از ۴ دهه قبل همواره دست اندركار جنايت عليه بشريت بوده و سردمداران كنوني آن مستقيما در اين جنايتها درگير بوده اند. اين پرونده بايد به شورای امنیت ارجاع و سردمداران رژيم در برابر عدالت قرارگيرند
امروز كميته سوم مجمع عمومي ملل متحد طي قطعنامه اي نقض حقوق بشر در ايران را با اكثريت آرا به تصويب رساند. اين شصت و نهمین قطعنامة‌ ملل متحد در محكوميت نقض وخيم و سيستماتيك حقوق بشر در ايران است.
خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران، ضمن استقبال از تصويب اين قطعنامة‌ گفت: هر چند اين قطعنامه تنها بخش كمي از جنايات رژيم ضدبشري حاكم بر ايران را منعكس ميكند و بخصوص فرصت كافي براي بررسي جنايات رژيم در هفته هاي اخير را نداشته است، با اينحال بخوبي نشان ميدهد كه اين رژيم تمامي اصول و استانداردهاي به رسميت شناخته شده حقوق بشري را بطور سيستماتيك نقض كرده است. حق حيات، آزادي بيان، حقوق اقليتهاي قومي و ديني، حقوق زنان، هيچ حوزه اي وجود ندارد كه حقوق مردم ايران به وخيم ترين شكل ممكن توسط رژیم لگدمال نشده باشد.
خانم رجوي گفت، رژيم آخوندها بيش از ۴ دهه است كه مستمرا دست اندركار جنايت عليه بشريت و نسل كشي است، از قتل عام مردم كردستان و اعدام دستجمعي زندانيان سياسي در دهه ۶۰ تا قتل عام ۶۷ ، كشتار آبان ۱۳۹۸ و كشتار تظاهر كنندگان بي سلاح در دو ماه گذشته شامل قتل دست كم ۶۰ كودك و نوجوان ۲ ساله تا ۱۷ ساله، قتل عام زاهدان در ۸ مهر، حمله وحشيانه به زندان اوين در ۲۳ مهر و كشتار مردم خاش در ۱۳ آبان، همه از مصاديق بارز جنايت عليه بشريت است. سردمداران كنوني اين رژيم از جمله خامنه اي، رئيسي، اژه اي، قاليباف همه از دهه ۶۰ تا كنون در اين جنايتها مستقيما دست داشته اند. رژيم آخوندها رژيم قتل عام و جنايت عليه بشريت است و بايد از جامعه جهاني طرد شود.
خانم رجوي ضمن استقبال از تشكيل جلسه فوق العاده شوراي حقوق بشر ملل متحد در باره وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران گفت بعد از ۶۹ قطعنامه ملل متحد در باره نقض حقوق بشر در ايران و در حاليكه هر روز وضعيت حقوق بشر در ايران وخيم تر ميشود، زمان آن است که پرونده جنايات اين رژيم به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شده و سردمداران آن در برابر عدالت قرارگيرند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
۲۵ آبان ۱۴۰۱ (۱۶ نوامبر ۲۰۲۲)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا