اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۱

خانم رجوي: با استقبال از تشكيل هيات حقيقت ياب خواستار بازديد از زندانهاي علني و مخفي رژيم شد پرونده جنايتهاي رژيم بايد به شوراي امنيت احاله شود و سردمداران آن در برابر عدالت قرار گيرند

خانم رجوي: با استقبال از تشكيل هيات حقيقت ياب خواستار بازديد از زندانهاي علني و مخفي رژيم شد
پرونده جنايتهاي رژيم بايد به شوراي امنيت احاله شود و سردمداران آن در برابر عدالت قرار گيرند


خانم مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران از تشكيل هيأت حقيقت‌ياب بين‌المللي براي تحقيق پيرامون جنايات رژيم آخوندها استقبال كرد و گفت بازديد از زندان‌هاي علني و مخفي فاشيسم ديني حاكم بر ايران به ويژه زندان‌هاي وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي بسيار ضروريست. مردم و مقاومت ايران ۴ دهه بر اين ضرورت تأكيد كرده اند اما سياست مماشات به نفع رژيم ضدبشري تا كنون ممانعت كرده است. هيأت حقيقت‌ياب همچنين بايد به قتل‌عام زندانيان سياسي اهتمام بورزد.
وي افزود تشكيل اين هيأت با اكثريت مطلق آراي كشورهاي عضو شوراي حقوق بشر، بيانگر يك اجماع بين المللي عليه رژيم است. اين يك گام ضروري در مقابله با جنايت عليه بشريت است كه بايد با قدمهاي بعدي بويژه ارجاع پرونده به شوراي امنيت ملل متحد تكميل شود.
رژيم آخوندها در چهاردهه گذشته مستمرا درگير جنايت عليه بشريت، جنايت جنگي و نسل كشي بوده است. كشتار مردم كردستان، اعدامهاي جمعي دهه ۶۰، قتل عام زندانيان سياسي در ۱۳۶۷، قتل عام مجاهدين در كمپهاي اشرف و ليبرتي در عراق، مداخلات خارجي و كشتار مردم عراق و سوريه و ديگر كشورها، كشتار ۱۵۰۰ تظاهر كننده بي سلاح در آبان ۹۸ از اين شمار است. مسئولان اين جنايتها بايد در برابر عدالت قرار گيرند.
سردمداران كنوني رژيم اعم از خامنه اي، ابراهيم رئيسي رئيس جمهور، اژه اي رئيس قضاييه و قاليباف رئيس مجلس آخوندها كه در سركوب قيام كنوني دست دارند، همه از دهه ۶۰ مستقيما در اين جنايتها دست داشته اند. شوراي امنيت بايد ترتيبات لازم براي محاكمه آنها را فراهم كند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
۳ آذر ۱۴۰۱ (۲۴ نوامبر۲۰۲۲)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا