اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۱

اعدام جنایتکارانه ۱۳ زندانی از جمله یک زن و ۶ زندانی بلوچ در ۵ روز ۴ تن از زندانیان بلوچ پس از ۱۰ سال حبس و شکنجه، اعدام شدنداعدام جنایتکارانه ۱۳ زندانی از جمله یک زن و ۶ زندانی بلوچ در ۵ روز
۴ تن از زندانیان بلوچ پس از ۱۰ سال حبس و شکنجه، اعدام شدند

خامنه‌ای در وحشت از قیام سراسری مردم به تشدید سركوب و اعدام روی آورده است. دژخیمان خامنه‌ای امروز دوشنبه ۱۴ آذر دو زندانی بلوچ به‌نام‌های علیرضا نارویی اهل زاهدان و ناصر عمر زهی اهل خاش را پس از ده سال حبس در زندان زاهدان به دار آویختند. یکشنبه ۱۳ آذر دو زندانی ديگر بلوچ به نام‌های غلامرسول مزارزهی و انوشیروان عمرزهی که آنها نیز از سال ۹۱ در حبس بودند، در زندان زاهدان اعدام شدند.
علاوه بر اين يكشنبه «۴ زندانی امنیتی» به‌نام‌های حسین اردوخانزاده، شاهین ایمانی محمود آباد، میلاد اشرفی آتباتان و منوچهر شهبندی بجندی توسط دژخیمان قضائيه آخوندها به اتهام «ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، معاونت در آدم‌ربایی و نگهداری سلاح» اعدام شدند. سه متهم ديگر همين پرونده به ۵ تا ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
یکشنبه ۱۳ آذر، دو زندانی به‌نام‌های زکریا ریگی اهل زاهدان و حجت سیف پناه اهل بابل در زندان شیراز، شنبه ۱۲ آذر خانم مولود ملا زاده در زندان اصفهان و پنجشنبه ۱۰ آذر یک زندانی بلوچ به‌نام امان الله رخشانی در زندان سبزوار و یک زندانی به‌نام سعید مولایی در زندان مرکزی همدان توسط جلادان خامنه‌ای به دار آویخته شدند
مقاومت ایران ملل متحد و همچنین اتحادیه اروپا و کشورهای عضو را به اقدام فوري براي توقف اين اعدامها فراميخواند. اين رژيم كه ننگ بشريت معاصر است بايد از جامعه جهاني طرد، پرونده نقض وخیم حقوق بشر در ايران به شورای امنیت احاله شود و سردمداران رژيم بويژه خامنه اي، رئيسي و اژه اي بخاطر چهاردهه جنايت عليه بشريت و نسل كشي در برابر عدالت قرار گيرند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۴ آذر ۱۴۰۱ (۵ دسامبر ۲۰۲۲)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا