اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۱

قيام سراسری، شماره ۱۷۸ خيزش سراسري دانشجویان در هشتاد و سومین روز قیام و در روز دانشجو

 

قيام سراسری، شماره ۱۷۸

خيزش سراسري دانشجویان در هشتاد و سومین روز قیام و در روز دانشجو

چهار شنبه ۱۶ آذر در هشتاد و سومین روز قیام، به رغم اقدامات امنیتی گسترده رژیم از جمله به كارگرفتن دهها هزار پاسدار و بسيجي و لباس شخصی در مناطق حساس و ایجاد نقاط ایست و بازرسی در تهران و سایر شهرها، دانشجویان در سراسر كشور دست به تحصن و اعتصاب و تظاهرات زدند و در برخي از دانشگاهها با نيروهاي سركوبگر درگير شدند.
دانشجویان در دانشگاه های تهران از جمله ملي، تربيت مدرس، خواجه نصير، علامه، روانشناسي و شیمی دانشگاه تهران، دندانپزشكي دانشگاه آزاد تهران، برق اميركبير، هنر و معماري پارس، آزاد سوهانك، پرديس مركزي تهران، سوره تهران و در دانشگاه‌های فردوسي مشهد، فني حرفه اي كرمانشاه، آزاد مشهد، آزاد رشت، آزاد مهاباد، هنر اصفهان، شمال آمل، آزاد خوراسگان، نجف آباد، جندي شاپور اهواز ، علوم پزشكي كرمانشاه تحصن، اعتصاب و تظاهرات کردند.
دانشجویان در تظاهرات خود شعار می دادند «مرگ بر خامنه اي»، «مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر»، «مرگ بر ديكتاتور»، «امسال سال خونه سيد علي سرنگونه»، «بسیجی بی غیرته قاتل این ملته»، «دانشجوي زنداني آزاد بايد گردد»، «مرگ بر کل نظام»،‌ «بی شرف بی‌شرف»، «چه با حجاب چه بی حجاب پیش بسوی انقلاب»، «خامنه‌ای ضحاک می‌کشمیت زیر خاک»، «فقر فساد گرونی میریم تا سرنگونی»، «دانشجو بیدار است از استبداد بیزار است»، «فرزند کارگرانیم کنارشان می مانیم» و «توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد».
ديكتاتوري آخوندي براي جلوگيري از گسترش قيام و براي ممانعت از پخش اخبار خيزش سراسري، امروز اينترنت را با اختلال جدي مواجه كرده است.
نيروهاي سركوبگر در برخي دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه تهران، خواجه نصير و فردوسي مشهد شماري از دانشجويان را دستگير كردند. در دانشگاه تهران و امير كبير و فردوسي مشهد مزدوران بسیجی و حراست با چوب و باتوم به دانشجويان حمله کردند و درگیری شدیدی بین دانشجویان و مزدوران روی داد که تعدادی مجروح شدند.
خانم مريم رجوي با درود به دانشجويان مبارز و انقلابي كه برغم يورش وحشيانه نيروهاي سركوبگر و دستگيرهاي گسترده بپاخاسته اند گفت، خيزش سراسري دانشجويان همگام با ساير اقشار مردم ايران از عزم جزم آنها براي سرنگوني آخوندهاي جنايتكار و استقرار دمكراسي، عدالت و حاكميت مردم خبر ميدهد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۶ آذر ۱۴۰۱ (۷ دسامبر ۲۰۲۲)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا