اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۱

قيام سراسری، شماره ۱۸۸ خانم مريم رجوي: اعلام اعتراض و عزاي ملي براي شهادت مجيدرضا رهنورد و هفتم محسن شكاري، قهرمانان قيام مردم ايران خامنه‌ای ضحاک ميخواهد حکومت رو به سقوطش را نجات دهد، اما تنها خشم و نفرت مردم را تشديد ميكند

قيام سراسری، شماره ۱۸۸
خانم مريم رجوي:
اعلام اعتراض و عزاي ملي براي شهادت مجيدرضا رهنورد و هفتم محسن شكاري، قهرمانان قيام مردم ايران
خامنه‌ای ضحاک ميخواهد حکومت رو به سقوطش را نجات دهد، اما تنها خشم و نفرت مردم را تشديد ميكند

خامنه اي جلاد، امروز خون جوان برومند ديگري از ايران زمين را بر زمين ريخت. دژخيمان، زنداني قيام مجيد رضا رهنورد را كمتر از سه هفته پس از دستگيري، صبح امروز دوشنبه ۲۱ آذرماه بصورت علني در مشهد اعدام كردند. آنها كه حتي از پيكر بيجان اين شهيد هم وحشت داشتند، او را مخفيانه و حتي بدون اطلاع و حضور خانواده اش دفن كردند. مجيد رضا پس از دستگيري بشدت شكنجه شده بود و دستش نيز شكسته بود.
خانم مريم رجوي به مناسبت شهادت مجيد رضا رهنورد و هفتم شهادت محسن شكاري اعلام اعتراض و عزاي ملي كرد. وي افزود خامنه اي ضحاك با اين جنايات فجيع می‌خواهد رژيم رو به سقوط خود را نجات دهد. او بيهوده تلاش ميكند خود را از خشم و نفرت ۸۵ ميليون ايراني برهاند اما تنها سقوط محتوم ديكتاتوري ديني را تسريع ميكند.
خانم رجوي افزود ملل متحد، شوراي امنيت و اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو بايد به اقدامهاي موثر و عملي عليه فاشيسم ديني حاكم بر ايران براي توقف اعدام و كشتار مبادرت كنند. موضعگيريهاي لفظي كافي نيست، سفارتهاي اين رژيم بايد تعطيل شود، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در ليست تروريستي قرار گيرند و مزدوران وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران اخراج گردند. معامله و مراوده با رژيمي كه ننگ بشريت معاصر است، پايمال كردن ارزشهاي حقوق بشري است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۱ آذر ۱۴۰۱ (۱۲ دسامبر ۲۰۲۲)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا