اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۱

ابراز همدردي خانم رجوي با خانواده واندكاستيل در بلژيك

                    

 ابراز همدردي خانم رجوي با خانواده واندكاستيل در بلژيك

lكاش فاشيسم ديني حاكم بر ايران از گروگانگيري دست برمي‌داشت اما در ۴۳ سال گذشته به ازاي هر گروگاني كه مبادله يا با مشوق آزاد شده دست كم دو گروگان جديد گرفته يا به قتل رسانده است. اگر اين حقيقت صحت ندارد رژيم حاكم بر ايران مي‌تواند بلادرنگ در برابر ملل متحد در سند رسمي متعهد و ملتزم شود كه واندكاستيل و همة گروگانها را همين امروز آزاد ميكند و ديگر مطلقاً هيچكس را از هيچ كشوري تحت هيچ عنوان به گروگان نخواهد گرفت

 

خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت گروگانگیری اتباع خارجی توسط فاشیسم دینی حاکم بر ایران و اعمال فشارهای ضد انسانی بر آنها به ویژه آقاي اوليويه واندكاستيل را محکوم كرد و ضمن همدردي با خانواده واندكاستيل خواهان آزادی فوری همه گروگانها شد.

تروریسم و گروگانگیری اتباع خارجی از ابتدای حاکمیت آخوندها یک اهرم پیشبرد سیاست خارجی آنها بوده است و شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین همواره افشاگر این سیاست بوده اند .

سیاست مماشات و امتیاز دادن به رژیم ایران بابت آزادی گروگانها باعث شده است که این رژیم به تجارت کثیف باجگیری و گروگانگیری ادامه دهد. تنها یک سیاست قاطع در مقابل این رژیم به تراژدی ضد انسانی گروگانگیری پایان میدهد در غير اين صورت تجربه‌ها از گروگانگيري اتباع فرانسه در لبنان در دهه ۱۹۸۰ تاكنون به روشني نشان ميدهد كه در ۴۳ سال گذشته به ازاي هر گروگاني كه مبادله يا با مشوق آزاد شده، اين رژيم دست كم دو گروگان جديد گرفته يا به قتل رسانده است.

خانم رجوي خاطرنشان كرد : اگر اين حقيقت صحت ندارد، رژيم حاكم بر ايران مي‌تواند بلادرنگ در برابر ملل متحد در سند رسمي متعهد و ملتزم شود كه آقاي واندكاستيل و همة گروگانها را همين امروز آزاد ميكند و ديگر مطلقاً هيچكس را از هيچ كشوري تحت هيچ عنوان به گروگان نخواهد گرفت.

 

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۲۱ آذر ۱۴۰۱ (۱۲ دسامبر ۲۰۲۲ )

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا