اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۱

اعدام جنايتكارانه ۱۲ زندانی در ۲۱ آذر و ۲۶ اعدام در ۸ روز موج جدید اعدام‌ها برای ایجاد فضای ترس و وحشت


اعدام جنايتكارانه ۱۲ زندانی در ۲۱ آذر و ۲۶ اعدام در ۸ روز
موج جدید اعدام‌ها برای ایجاد فضای ترس و وحشت

خانم رجوي: پرونده جنايات رژيم، بزركتريمحسن شكاري و مجيد رضا رهنورد، دژخیمان خامنه‌ای طی ۸ روز از ۱۶ تا ۲۳ آذر دست‌کم ۲۴ زندانی ديگر را در زندانهای همدان، اراک، قزوین، خرم آباد، زاهدان، گرگان، عادل آباد شیراز، تایباد، سراوان، ماکو، گوهر دشت، گرگان و قم به دار آویختند. تنها ۱۲ تن از این زندانیان روز دوشنبه ۲۱ آذر اعدام شدند.

امروز چهارشنبه ۲۳ آذر دو زندانی به‌نام‌های مهدی خوشبخت و حامد نوبخت در زندان همدان حلق آویز شدند. دوشنبه ۲۱ آذر ۵ زندانی در زندان اراک، دو زندانی در زندان قزوین، دو زندانی در زندان خرم آباد، یک زندانی در زندان عادل آباد شیراز و یک زندانی در زندان زاهدان و یک زندانی در زندان گرگان به‌دست دژخیمان قضائیه اعدام شدند.
سه شنبه ۲۲ آذر یک زندانی در زندان گرگان، یکشنبه ۲۰ آذر یک زندانی در زندان تایباد، شنبه ۱۹ آذر ۳ زندانی در زندان سراوان و یک زندانی در زندان زاهدان و پنجشنبه ۱۷ آذر یک زندانی در زندان ماکو و چهارشنبه ۱۶ آذر ۳ زندانی در زندان‌های گوهر دشت و قم اعدام شدند
خانم رجوي گفت خامنه اي بيهوده تلاش ميكند با اعدام و كشتار از سرنگوني محتوم نجات پيدا كند. اين خونريزيهاي بي حساب تنها خشم مردم ايران را تشديد و عزم جوانان شورشگر را جزم‌تر ميكند. وي خاطر نشان كرد اين رژيم كه بزرگترين ناقض حقوق بشر در جهان امروز و ننگ بشريت معاصر است، بايد از جامعه جهاني طرد شود، پرونده نقض وخیم وسيستماتيك حقوق بشر در ايران به شورای امنیت احاله و سردمداران آن بويژه خامنه اي، رئيسي و اژه اي بخاطر چهاردهه جنايت عليه بشريت و نسل كشي در برابر عدالت قرار گيرند.

ن ناقض حقوق بشر در جهان بايد به شوراي امنيت ارجاع و سردمدارانش محاكمه شوند
خامنه‌ای جلاد در واپسين دوران حيات خود ورژيمش در وحشت از استمرار قیام سراسري با شقاوت هر چه بيشتر خون مي ريزد. همزمان با اعدام جوانان شورشگر، دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۳ آذر ۱۴۰۱ (۱۴ دسامبر ۲۰۲۲)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا