اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۱

تصویب شصت و نهمین قطعنامه ملل متحد در مجمع عمومي در محكوميت نقض حقوق بشر در ايران

 

خانم مريم رجوي:
• پرونده جنايات رژيم براي اتخاذ اقدامهاي بازدارنده بايد به شوراي امنيت ارجاع و سردمداران آن محاكمه شوند
• سردمداران رژيم بويژه خامنه اي، رئيسي، اژه اي و قاليباف همگي از دهه ۶۰ در جنايت عليه بشريت و نسل كشي دست داشته اند
• رژيم قتل عام و جنايت عليه بشريت بايد از ملل متحد و ارگانهاي آن اخراج، سفارتهايش تعطيل و عوامل و مزدورانش اخراج شوند
• با توجه به احكام جنايتكارانه اعدام در حق زندانيان قيام، ملل متحد بايد فورا اقدام كند. هيأت حقیقت یاب بین المللی باید هرچه سريعتر از زندانها ديدار و با زندانیان گفتگو كند
امروز ۲۴ آذر ۱۴۰۱ (۱۵ دسامبر۲۰۲۲)، شصت و نهمین قطعنامه ملل متحد در محکومیت نقض حقوق بشر در ايران با رأی مثبت ۸۰ کشور به تصویب رسید. تلاش متحدان رژيم و ديگر ناقضان حقوق بشر براي جلوگيري از تصويب اين قطعنامه به جايي نرسيد و تنها ۲۹ کشور رأی منفی دادند.
خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران گفت: این قطعنامه به‌رغم همه کمبودهایش، بخوبي نشان ميدهد كه اين رژيم اكثر قريب به اتفاق حقوق مصرح در اعلاميه جهاني حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک و بسياري ديگر از قوانين و معاهدات بين المللي را به شديدترين وجه نقض ميكند.
وي افزود: اين رژيم بيش از ۴ دهه همواره دست اندركار جنايت عليه بشريت و نسل كشي بوده است. اعدام دستجمعي زندانيان سياسي در دهه۶۰، كشتار مردم كردستان، قتل عام زندانيان سياسي در ۶۷، كشتار آبان ۱۳۹۸، سرکوب قیام سراسری که تا كنون ۷۰۰ شهيد از جمله ۷۰ كودك بجاي گذاشته و اعدام هاي جنايتكارانه زندانيان قيام از اين شمار است. سردمداران كنوني رژيم از جمله خامنه اي، رئيسي، اژه اي و قاليباف همگي از دهه ۶۰ تا كنون مستقيما در اين جنايتها دست داشته اند. آنها يك قلم براي ايجاد جو رعب و وحشت و جلوگيري از ادامه و گسترش قيام تنها در دو هفته گذشته ( نيمه اول دسامبر) ۴۴ زنداني را اعدام كرده اند.
خانم رجوي تاكيد كرد براي توقف اين چرخه جنايت و ترور پرونده نقض وحشيانه حقوق بشر توسط اين رژيم باید براي اتخاذ اقدامهاي لازم الاجرا و بازدارنده به شوراي امنيت ملل متحد ارجاع و سردمداران آن در برابر عدالت قرارگيرند.
وي با استقبال مجدد از اخراج رژيم زن ستيز آخوندي از كميسيون مقام زن خاطرنشان كرد اين رژيم كه ننگ بشريت معاصر است بايد از ملل متحد و ساير ارگانها و موسسات آن اخراج شود. روابط اقتصادي و سياسي و ديپلماتيك با آن هيچ توجيهي ندارد، سفارتهايش بايد تعطيل و عوامل و مزدوران وزارت اطلاعات و ديگر ارگانهاي جاسوسي وسركوب آن اخراج شوند.
خانم رجوي با اشاره به احكام اعدام و زندانهاي طولاني مدت براي زندانيان قيام كه توسط قضاييه جلادان صادر شده است، خواستار اقدام فوري ملل متحد براي نجات جان آنان شد و تاكيد كرد کمیته حقیقت یاب بین المللی باید هرچه سريعتر همراه با نمایندگانی از جانب مقاومت ایران از زندانها و شکنجه گاههای اين رژیم ديدار كند و با زندانیان، بویژه دستگير شدگان قیام سراسری گفتگو كند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
۲۴ آذر ۱۴۰۱ (۱۵ دسامبر ۲۰۲۲)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا