اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۱

تهديد گروگان به شلاق زدن و ۴۰ سال زندان شانتاژ كثيف و ضد انساني قضاييه ملايان براي ترساندن و وادار كردن دولت بلژيك به آزاد كردن ديپلمات تروريست بمب گذار

تهديد گروگان به شلاق زدن و ۴۰ سال زندان شانتاژ كثيف و ضد انساني قضاييه ملايان
براي ترساندن و وادار كردن دولت بلژيك به آزاد كردن ديپلمات تروريست بمب گذار

  • دولت بلژيك براي خنثي كردن ترفند ملايان و سلامت و امنيت واند كاستيل بلادرنگ بايد اعلام كند در صورت شلاق زدن به گروگان، شخص خامنه اي را به طور غيابي محاكمه مي‌كند.
  •  خانم رجوي بار ديگر ضمن ابراز همدردي خود با خانواده واندكاستيل خاطرنشان كرد قاطعيت تنها زبان قابل فهم براي ملايان خونريز حاكم بر ايران است كه در قيام اخير بيش از ۷۵۰ نفر را كشتند. ۷۷ تن از قربانيان كودكان و نوجوانان هستند.
  • خانم رجوي مجدداً يادآوري كرد : كاش فاشيسم ديني حاكم بر ايران از گروگانگيري دست برمي‌داشت اما در ۴۳ سال گذشته به ازاي هر گروگاني كه مبادله يا با مشوق آزاد شده دست كم دو گروگان جديد گرفته يا به قتل رسانده است. اگر اين صحت ندارد، رژيم حاكم بر ايران مي‌تواند بلادرنگ در برابر ملل متحد در سند رسمي متعهد و ملتزم شود كه واندكاستيل و همة گروگانها را همين امروز آزاد ميكند و ديگر مطلقاً هيچكس را از هيچ كشوري تحت هيچ عنوان به گروگان نخواهد گرفت.

خامنه اي كه در اين ايام به سركوب قيام مردم ايران و اعدام جوانان و كشتار نوجوانان مشغول است براي باج گرفتن از دولت بلژيك و آزاد كردن ديپلمات تروريست بمب‌گذار اسدالله اسدي و فراري دادن اين تروريست وحشي از مجازات قانوني، از طريق قضاييه خود در يك دادگاه نمايشي بدوي، گروگان بلژيكي اليويه واندكاستيل را به دلايل مسخره به ۴۰ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق و يك ميليون دلار جريمه محكوم كرد.
خانم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران كه نخستين هدف بمب‌گذاري ديپلمات تروريست مزبور در گردهمايي پاريس در ژوئن ۲۰۱۸ بود، اين شانتاژ كثيف و ضدانساني را قوياً محكوم كرد.
خانم رجوي بار ديگر ضمن ابراز همدردي خود با خانواده واندكاستيل خاطرنشان كرد قاطعيت تنها زبان قابل فهم براي ملايان خونريز حاكم بر ايران است كه در قيام اخير بيش از ۷۵۰ نفر را كشتند. ۷۷ تن از قربانيان كودكان و نوجوانان هستند. از اين رو
دولت بلژيك براي خنثي كردن ترفند ملايان و سلامت و امنيت واند كاستيل بلادرنگ بايد اعلام كند در صورت شلاق زدن به گروگان، شخص خامنه اي را به طور غيابي محاكمه مي‌كند.
خانم رجوي مجدداً يادآوري كرد : كاش فاشيسم ديني حاكم بر ايران از گروگانگيري دست برمي‌داشت اما در ۴۳ سال گذشته به ازاي هر گروگاني كه مبادله يا با مشوق آزاد شده دست كم دو گروگان جديد گرفته يا به قتل رسانده است. اگر اين صحت ندارد، رژيم حاكم بر ايران مي‌تواند بلادرنگ در برابر ملل متحد در سند رسمي متعهد و ملتزم شود كه واندكاستيل و همة گروگانها را همين امروز آزاد ميكند و ديگر مطلقاً هيچكس را از هيچ كشوري تحت هيچ عنوان به گروگان نخواهد گرفت.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
۲۰ دي ۱۴۰۱ (۱۰ ژانويه ۲۰۲۳ )

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا